Kết quả thi sát hạch môi giới bất động sản tại Quảng Trị – năm 2022

Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ Xây dựng quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản; Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 12 năm 2015 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015;

Căn cứ vào Quyết định số 111/QĐ-SXD ngày 27/10/2022 của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị, về việc ủy quyền tổ chức kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản;

Căn cứ vào Thông báo số 13/TB-HĐ và Quyết định số 01/QĐ-HĐ ngày 04/01/2023 của Hội đồng thi về việc Phê duyệt kết quả thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, kỳ thi tháng 12 năm 2022;

Hội đồng thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản tỉnh Quảng Trị (Tổ chức tháng 12 năm 2022) thông báo kết quả kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản như sau:

  • Số lượng thí sinh đăng ký dự thi       : 304 thí sinh.
  • Số lượng thí sinh vắng mặt               : 35 thí sinh
  • Số lượng thí sinh tham gia dự thi      : 269 thí sinh
  • Số lượng thí sinh đạt yêu cầu           : 249 thí sinh
  • Số lượng thí sinh không đạt yêu cầu: 20 thí sinh

Các thí sinh không đạt yêu cầu (có điểm 01 môn hoặc cả 02 môn thi dưới 70/100 điểm) có quyền làm Đơn phúc khảo bài thi và gửi về Sở Xây dựng và Công ty cổ phần Trường Doanh nhân Top Olympia trước ngày 18/01/2023. Sau thời gian trên, Sở Xây dựng sẽ tổ chức thi lại cho các thí sinh không đạt yêu cầu và các thí sinh vắng mặt trong buổi thi, thời gian dự kiến tổ chức thi lại vào ngày 11/02/2023.

Xem: THÔNG BÁO.

Xem: ĐIỂM THI


Chia sẻ lên mạng xã hội

Căn hộ Đà Nẵng

Shophouse Đà Nẵng

Ký gửi nhà đất Đà Nẵng

Chuyên gia tư vấn đầu tư bất động sản tại Đà Nẵng

Shantira Beach Resort & Spa