Kết quả thi sát hạch môi giới bất động sản tại Bắc Ninh – Đợt 1 năm 2022

Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ Xây dựng quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản; Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 12 năm 2015 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 2482/SXD-QLN của Sở Xây dựng Bắc Ninh ngày 10/12/2021, về việc ủy quyền tổ chức kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản (đợt 1 năm 2022);

Hội đồng thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản tỉnh Bắc Ninh (đợt 1 năm 2022) thông báo kết quả kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản đợt 1 năm 2022 như sau:

  • Số lượng thí sinh đăng ký dự thi       : 305 thí sinh.
  • Số lượng thí sinh vắng mặt               : 52 thí sinh
  • Số lượng thí sinh tham gia dự thi      : 253 thí sinh
  • Số lượng thí sinh đạt yêu cầu           : 198 thí sinh
  • Số lượng thí sinh không đạt yêu cầu: 55 thí sinh

Các thí sinh không đạt yêu cầu (có điểm 01 môn hoặc cả 02 môn thi dưới 70/100 điểm) có quyền làm Đơn phúc khảo bài thi và gửi về Sở Xây dựng trước ngày 27/11/2022. Sau thời gian trên, Sở Xây dựng sẽ tổ chức thi lại cho các thí sinh không đạt yêu cầu và các thí sinh vắng mặt trong buổi thi.

Xem: THÔNG BÁO.

 


Chia sẻ lên mạng xã hội

Căn hộ Đà Nẵng

Shophouse Đà Nẵng

Ký gửi nhà đất Đà Nẵng

Chuyên gia tư vấn đầu tư bất động sản tại Đà Nẵng

Shantira Beach Resort & Spa