Kết quả thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản đợt 1 năm 2022 tại Đắk Nông

THÔNG BÁO

Kết quả thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghềmôi giới bất động sản đợt 01 năm 2022 tại Đắk Nông

Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 ngày 25/11/2014;
Căn cứ Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản; Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15/12/2015 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 25/11/2014;
Căn cứ Quyết định số 49/QĐ-SXD ngày 25/04/2022 của Sở Xây dựng Đắk Nông về việc thành lập Hội đồng thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Môi giới bất động sản (đợt 01 năm 2022);
Căn cứ Báo cáo số 0156/2022/BC-TOP về việc báo cáo quá trình tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản đợt 01 năm 2022 và Tờ trình số 0156.1/2022/TT-TOP ngày 15/06/2022 của Công ty cổ phần Trường Doanh nhân Top Olympia về việc đề nghị phê duyệt kết quả thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản đợt 01 năm 2022 tại tỉnh Đắk Nông;
Hội đồng thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động thông báo kết quả kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản đợt 01 năm 2022 như sau:

  • Số lượng thí sinh đăng ký dự thi : 762 thí sinh.
  • Số lượng thí sinh tham gia dự thi : 686 thí sinh
  • Số lượng thí sinh vắng thi : 76 thí sinh
  • Số lượng thí sinh đạt yêu cầu : 647 thí sinh
  • Số lượng thí sinh không đạt yêu cầu : 39 thí sinh

(Đính kèm phụ lục chi tiết)

Các thí sinh không đạt yêu cầu (có điểm 01 môn hoặc cả 02 môn thi dưới 70/100 điểm) có quyền làm Đơn phúc khảo bài thi và gửi về Sở Xây dựng trước ngày 30/06/2022. Sau thời gian trên, Sở Xây dựng sẽ tổ chức thi lại cho các thí sinh không đạt yêu cầu và các thí sinh vắng mặt trong ngày thi 21/5/2022

 


Chia sẻ lên mạng xã hội

Căn hộ Đà Nẵng

Shophouse Đà Nẵng

Ký gửi nhà đất Đà Nẵng

Chuyên gia tư vấn đầu tư bất động sản tại Đà Nẵng

Shantira Beach Resort & Spa