Kết quả thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản tại Quảng Trị (kỳ thi tháng 3 năm 2022)

THÔNG BÁO: KẾT QUẢ THI SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN TẠI TỈNH QUẢNG TRỊ – KỲ THI THÁNG 3 NĂM 2022.
– Căn cứ vào luật kinh doanh BĐS số 66/2014/QH13 ngày 25/11/2014
– Căn cứ Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 Bộ Xây Dựng Quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề Môi giới Bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản.
– Căn cứ vào Quyết định số 131/QĐ-SXD của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị ngày 03/12/2021, về việc ủy quyền tổ chức kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản (Kỳ thi tháng 3 năm 2022);
– Căn cứ vào tình hình thực tế công tác tổ chức kỳ thi, coi thi, chấm thi – kỳ thi sát hạch chứng chỉ hành nghề Môi giới Bất động sản tại tỉnh Quảng Trị (Kỳ thi tháng 3 năm 2022).

Thi Bds Q Tri

CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG DOANH NHÂN TOP OLYMPIA – ĐƠN VỊ ĐƯỢC SỞ XÂY DỰNG QUẢNG TRỊ uỷ quyền, phối hợp tổ chức kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Môi giới Bất động sản – (Kỳ thi tháng 3 năm 2022), thông báo kết quả thi tới các thí sinh tham gia kỳ thi được biết.

Bài viết liên quan:

 • Chứng chỉ hành nghề Bất động sản
 • Chứng chỉ hành nghề Bất động sản – K09 tại Quảng Trị

 • Chia sẻ lên mạng xã hội

  Căn hộ Đà Nẵng

  Shophouse Đà Nẵng

  Ký gửi nhà đất Đà Nẵng

  Chuyên gia tư vấn đầu tư bất động sản tại Đà Nẵng

  Shantira Beach Resort & Spa