Kết quả thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản đợt 1 năm 2021 tại Đà Nẵng

THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN TẠI ĐÀ NẴNG – ĐỢT 1 NĂM 2021.

– Căn cứ vào luật kinh doanh BĐS số 66/2014/QH13 ngày 25/11/2014
– Căn cứ Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 Bộ Xây Dựng Quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề Môi giới Bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản.
– Căn cứ vào Quyết định số 298/QĐ-SXD của Sở Xây dựng Thành phố Đà Nẵng ngày 15/11/2021, về việc ủy quyền tổ chức kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản (đợt 1 năm 2021);
– Căn cứ Kế hoạch số 01/KH-SXD ngày 08/03/2022 của Hội đồng thi và thi lại kỳ thi sát hạch và cấp chứng chỉ Bất động sản đợt 1 năm 2021 về việc tổ chức kỳ thi sát hạch và cấp chứng chỉ Bất động sản đợt 1 năm 2021;
– Căn cứ Quy chế số 2/QC-HĐTSH ngày 08/03/2022 của Hội đồng thi và thi lại kỳ thi sát hạch và cấp chứng chỉ Bất động sản đợt 1 năm 2021.
– Căn cứ vào tình hình thực tế công tác tổ chức kỳ thi, coi thi, chấm thi – kỳ thi sát hạch chứng chỉ hành nghề Môi giới Bất động sản đợt 1 năm 2021 tại Tp. Đà Nẵng.

Thi Chung Chi Moi Gioi Bds Da Nang 3

CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG DOANH NHÂN TOP OLYMPIA – ĐƠN VỊ ĐƯỢC SỞ XÂY DỰNG TP. ĐÀ NẴNG uỷ quyền, phối hợp tổ chức kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Môi giới Bất động sản – đợt 1 năm 2021, thông báo kết quả thi tới các thí sinh tham gia kỳ thi được biết.

Xem Kết quả thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản đợt 1 năm 2021


Chia sẻ lên mạng xã hội

Căn hộ Đà Nẵng

Shophouse Đà Nẵng

Ký gửi nhà đất Đà Nẵng

Chuyên gia tư vấn đầu tư bất động sản tại Đà Nẵng

Shantira Beach Resort & Spa