Thạc Sĩ Vương Anh Kiệt

Thạc Sĩ Vương Anh Kiệt
  • Thạc Sĩ tại trường Đại Học California, Mỹ.

  • Giám đốc cty Financial World.

  • Nguyên Giám đốc điều hành Công ty địa ốc Century 21 Newtek Realty, Westminster, California, Hoa Kỳ.

  • Nguyên Giám đốc Cty Địa Ốc Universal Realty – Westminste.

  • Nguyên Giám đốc Công ty cổ phần Nationvest Corp, Santa Ana, California.

  • Giảng viên các trường Đại học Kinh Tế Tp. HCM, Đại Học Mở Tp. HCM, Đại Học Marketing, trường Doanh Chủ, Viện Quản trị & Tài chính, Top Education, Top Olympia.

Căn hộ Đà Nẵng

Shophouse Đà Nẵng

Ký gửi nhà đất Đà Nẵng

Chuyên gia tư vấn đầu tư bất động sản tại Đà Nẵng

Shantira Beach Resort & Spa