Thạc Sĩ Vương Anh Kiệt

Thạc Sĩ Vương Anh Kiệt
  • Thạc Sĩ tại trường Đại Học California, Mỹ.

  • Giám đốc cty Financial World.

  • Nguyên Giám đốc điều hành Công ty địa ốc Century 21 Newtek Realty, Westminster, California, Hoa Kỳ.

  • Nguyên Giám đốc Cty Địa Ốc Universal Realty – Westminste.

  • Nguyên Giám đốc Công ty cổ phần Nationvest Corp, Santa Ana, California.

  • Giảng viên các trường Đại học Kinh Tế Tp. HCM, Đại Học Mở Tp. HCM, Đại Học Marketing, trường Doanh Chủ, Viện Quản trị & Tài chính, Top Education, Top Olympia.

Căn hộ Đà Nẵng

Shophouse Đà Nẵng

Ký gửi nhà đất Đà Nẵng

Đất dự án Đà Nẵng