Thạc sĩ. Phạm Văn Phát

  • Giám đốc bán hàng và Tiếp thị Công ty Nội thất Victor Wood
  • Nguyên Tổng giám đốc kiêm CTHĐQT Công ty Consumer Link Việt Nam
  • Giám đốc kinh doanh Tập đoàn Maxus / Group M Việt Nam thuộc tập đoàn truyền thông toàn cầu.
  • Giám đốc DVKH Công ty CNTT Cimigo Việt Nam
  • CEO bộ phận Operations công ty CNTT Uni-Solution
  • GĐ Nghiên cứu công ty Truyền thông sáng tạo mắt bão
  • Giảng viên Top Olympia
  • Giảng viên trường ĐH Nguyễn Tất Thành

Đất dự án Đà Nẵng

Shophouse Đà Nẵng

Nhà đất Đà Nẵng

Ký gửi nhà đất Đà Nẵng

Đất nền Đà Nẵng