Thạc sĩ Trương Ngọc Mai Hương

Trương Ngọc Mai Hương

Họ và tên: Trương Ngọc Mai Hương
Học vị: Thạc sĩ kinh tế
KINH NGHIỆM

  • Giảng viên chuyên ngành Quản trị kinh doanh bán hàng, Quản trị sản xuất của Business Edge – Mekong Private Sector Development Facility
  • Giảng viên Trường Doanh nhân Top Olympia.
  • Trưởng phòng tiếp thị và phân phối nội địa Công ty Sơn Kim
  • Trưởng phòng kinh doanh Công ty Quốc tế Quadrille & Vera
  • Giám đốc kinh doanh công ty Tân Bảo Long
  • Giám đốc điều hành Công ty SamQua

Căn hộ Đà Nẵng

Shophouse Đà Nẵng

Ký gửi nhà đất Đà Nẵng

Chuyên gia tư vấn đầu tư bất động sản tại Đà Nẵng

Shantira Beach Resort & Spa