Thạc sĩ Trương Ngọc Mai Hương

Họ và tên: Trương Ngọc Mai Hương
Học vị: Thạc sĩ kinh tế
KINH NGHIỆM

  • Giảng viên chuyên ngành Quản trị kinh doanh bán hàng, Quản trị sản xuất của Business Edge – Mekong Private Sector Development Facility
  • Giảng viên Trường Doanh nhân Top Olympia.
  • Trưởng phòng tiếp thị và phân phối nội địa Công ty Sơn Kim
  • Trưởng phòng kinh doanh Công ty Quốc tế Quadrille & Vera
  • Giám đốc kinh doanh công ty Tân Bảo Long
  • Giám đốc điều hành Công ty SamQua

Căn hộ Đà Nẵng

Shophouse Đà Nẵng

Ký gửi nhà đất Đà Nẵng

Đất dự án Đà Nẵng