Thạc sĩ Nguyễn Hữu Thái Hòa

Nguyễn Hữu Thái Hòa
  • Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, Đại học CIBS, Thượng Hải, Trung Quốc.
  • Chủ tịch HĐQT IBOSSES VN
  • Phó chủ tịch Hội đồng khoa học công nghệ; Cố vấn chiến lược và quản trị doanh nghiệp Viện Dầu khí Việt Nam
  • Nguyên Tổng Giám đốc Chất lượng Công nghệ, Tập đoàn Schneider Electric khu vực châu Á – Thái Bình Dương
  • Nguyên Giám đốc Chiến lược, Tập đoàn FPT
  • Nguyên cố vấn chiến lược tập đoàn VNPT
  • Giảng viên cao cấp các chương trình Leadership, Chiến lược, tái cấu trúc: Trường Doanh nhân Top Olympia

Căn hộ Đà Nẵng

Shophouse Đà Nẵng

Ký gửi nhà đất Đà Nẵng

Chuyên gia tư vấn đầu tư bất động sản tại Đà Nẵng

Shantira Beach Resort & Spa