Thạc sĩ Phan Khắc Thành

Họ và tên: Phan Khắc Thành
Học vị: Thạc sĩ kinh tế
KINH NGHIỆM

  • CEO công ty Vật liệu sáng tạo CMMC
  • Giám đốc nhân sự của Tập đoàn Scavi – Pháp
  • Giám đốc điều hành Công ty NGR Vina
  • Quản lý và điều hành Công ty tư vấn Hệ thống Quản lý Sáng tạo CIMS Việt Nam.
  • Tham gia tư vấn chính các chương trình cải tiến năng suất và ứng dụng Lean – Kaizen tại các doanh nghiệp trong lĩnh vực May mặc, Giày da,.. tại Việt Nam .
  • Giảng viên cao cấp Trường Doanh nhân Top Olympia.

Căn hộ Đà Nẵng

Shophouse Đà Nẵng

Ký gửi nhà đất Đà Nẵng

Đất dự án Đà Nẵng