Thạc sĩ Phan Khắc Thành

Phan Khắc Thành

Họ và tên: Phan Khắc Thành
Học vị: Thạc sĩ kinh tế
KINH NGHIỆM

  • CEO công ty Vật liệu sáng tạo CMMC
  • Giám đốc nhân sự của Tập đoàn Scavi – Pháp
  • Giám đốc điều hành Công ty NGR Vina
  • Quản lý và điều hành Công ty tư vấn Hệ thống Quản lý Sáng tạo CIMS Việt Nam.
  • Tham gia tư vấn chính các chương trình cải tiến năng suất và ứng dụng Lean – Kaizen tại các doanh nghiệp trong lĩnh vực May mặc, Giày da,.. tại Việt Nam .
  • Giảng viên cao cấp Trường Doanh nhân Top Olympia.

Căn hộ Đà Nẵng

Shophouse Đà Nẵng

Ký gửi nhà đất Đà Nẵng

Chuyên gia tư vấn đầu tư bất động sản tại Đà Nẵng

Shantira Beach Resort & Spa