Thạc sĩ Phan Khắc Thành

Phan Khắc Thành

Họ và tên: Phan Khắc Thành
Học vị: Thạc sĩ kinh tế
KINH NGHIỆM

  • CEO công ty Vật liệu sáng tạo CMMC
  • Nguyên Giám đốc nhân sự công ty Teakwang Vina – nhà thầu Nike tại Việt Nam
  • Nguyên Giám đốc trung tâm VRDC – Nike Việt Nam
  • Nguyên Giám đốc nhân sự của Tập đoàn Scavi – Pháp
  • Nguyên Giám đốc Công ty tư vấn Quản lý Bắc Á
  • Chuyên gia tư vấn và giảng dạy các chương trình cải tiến năng suất và ứng dụng Lean – Kaizen tại các doanh nghiệp sản xuất.
  • Giảng viên cao cấp Trường Doanh nhân Top Olympia.

Căn hộ Đà Nẵng

Shophouse Đà Nẵng

Ký gửi nhà đất Đà Nẵng

Chuyên gia tư vấn đầu tư bất động sản tại Đà Nẵng

Shantira Beach Resort & Spa