Thông báo thi sát hạch kiến thức môi giới bất động sản đợt 1 năm 2017

BỘ XÂY DỰNG

SỞ XÂY DỰNG

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

(Văn phòng ĐD tại Đà Nẵng)

 

THÔNG BÁO

THI SÁT HẠCH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN

Đợt 1 năm 2017 tại Đà Nẵng

  • Căn cứ luật kinh doanh Bất động sản số 66/2014/QH13 ngày 25/11/2014
  • Căn cứ Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 Bộ Xây Dựng Quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề Môi giới Bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản.
  • Căn cứ vào Quyết định số 402/QĐ-SXD ngày 09/08/2016 về việc Ủy quyền tổ chức kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Môi giới Bất động sản.
  • Căn cứ vào Quyết định 403/QĐ-SXD ngày 09/08/2016 về việc phê duyệt mức thu kinh phí dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Môi giới Bất động sản.
  • Căn cứ vào Thông báo số 2669/TB-SXD ngày 31/03/2016 của Sở Xây dựng Tp. Đà Nẵng về việc tổ chức kỳ thi sát hạch và cấp chứng chỉ hành nghề Môi giới Bất động sản đợt 1 năm 2017.

Nay Trường Doanh nhân Top Olympia thông báo về kế hoạch Tiếp nhận hồ sơ và Tổ chức kỳ thi sát hạch chứng chỉ hành nghề Môi giới Bất động sản tại Tp. Đà Nẵng (ĐÍNH KÈM FILE).

DOWNLOAD:


Chia sẻ lên mạng xã hội

Căn hộ Đà Nẵng

Shophouse Đà Nẵng

Ký gửi nhà đất Đà Nẵng

Chuyên gia tư vấn đầu tư bất động sản tại Đà Nẵng

Shantira Beach Resort & Spa