Hứa Phạm Tuân

Huaphamtuan

CEO – ISYSTEM CONSULTING DESIGN SOLUTIONS TECHNOLOGY LTD,.
2019 – đến nay
– Sáng lập viên Công ty TV Thiết kế Giải pháp Công nghệ iSYSTEM – Tư vấn giải pháp chuyển đổi số Doanh nghiệp, Thiết kế hệ thống, đào tạo
thiết lập hệ thống quy trình theo tiêu chuẩn quốc tế.
– TRƯỞNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN WORKIT TẠI ĐÀ NẴNG.
– Chuyên gia Tư vấn – Đào tạo & triển khai hệ thống giải pháp số hoá doanh nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015 & ISO 27001:2013.
– Chuyên gia tư vấn Đào tạo thiết lập Hệ thống vận hành Doanh nghiệp theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, KPI, ISO 14001:2015, ISO 27001:2013, ISO 22001.

EXPERT – DAS CERTIFICATION SERVICE CO.,JSC
2019 – đến nay
– Chuyên gia tư vấn, đào tạo, đánh giá viên trưởng Hệ thống theo tiêu chuẩn quốc tế 9000, 14000, 18000, 22000, 27000, HACCP, GMP,.. Công ty Dịch vụ Chứng Nhận DAS Việt Nam – Tổ chức DAS Anh Quốc.

DANANG OFFICE MANAGER – QMS CS AUSTRALIA & INTERNATIONAL
2009 – 2019
– Trưởng Đại diện khu vực Quảng Bình đến Phú Yên.
– Phụ trách thị trường từ Quảng Bình đến Phú Yên.
– Xây dựng mục tiêu và kế hoạch thực hiện mục tiêu trong lĩnh vực: Tư vấn – Đào tạo – Chứng nhận Hệ thống Quản lý chất lượng, Hệ thống Quản lý môi trường, Hệ thống quản lý An ninh thông tin, Hệ thống quản lý An toàn thực phẩm, Hệ thống quản lý An toàn lao động, Hệ thống quản trị rủi ro,.. và các chương trình tái cấu trúc Doanh nghiệp
– Phụ trách tư vấn, xây dựng, triển khai, đào tạo giải pháp ứng dụng (eOFFICE) cho doanh nghiệp.

TRAINING CONSULTANT MANAGER / ISTITUTE OF FINANCE & ADMINISTRATION – DANANG BRANCH
2007 – 2009
– Lập kế hoạch tuyển sinh, thiết kế và tư vấn các chương trình đào tạo
kỹ năng, đào tạo quản lý doanh nghiệp.
– Phụ trách hệ thống công nghệ thông tin (thiết kế quảng cáo, quản lý
hệ thống mạng, email, website).

IT STAFF/ VINAMOBI JOINT STOCK COMPANY 2004 – 2007
– Quản lý hệ thống công nghệ thông tin (email server, web server).
– Quản lý, thiết kế marketing (website, brochure, ấn phẩm,..).
– Bảo trì bảo dưỡng thiết bị công nghệ thông tin.
– Quản lý nhà cung cấp, mua sắm thiết bị công nghệ thông tin

Căn hộ Đà Nẵng

Shophouse Đà Nẵng

Ký gửi nhà đất Đà Nẵng

Chuyên gia tư vấn đầu tư bất động sản tại Đà Nẵng

Shantira Beach Resort & Spa