Danh sách dự thi chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản tại Đà Nẵng

BỘ XÂY DỰNG

SỞ XÂY DỰNG

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

(Văn phòng ĐD tại Đà Nẵng)

DANH SÁCH THI SÁT HẠCH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ

MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN TẠI ĐÀ NẴNG

(ĐỢT 1 NĂM 2016)

– Thời gian thi: 7h00 – 11h30, thứ 6 ngày 30/09/2016
– Địa điểm thi: Trụ sở Trường Doanh nhân Top Olympia, số 59 Trần Phú, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

(Quý Anh/chị có mặt trước 15 phút để làm thủ tục thi. Nếu tới trễ 15 phút coi như vắng thi và sẽ phải thi lại ở đợt sau)

STT Họ và tên Năm sinh Nơi sinh Số Báo Danh
1 Đinh Thị Diệu Ái 19/09/1991 Quảng Bình MĐNg01-0001
2 Phan Xuân Quốc Anh 16/11/1984 Đà Nẵng MĐNg01-0002
3 Trần Thị Ngọc Anh 14/08/1993 Thừa Thiên Huế MĐNg01-0003
4 Lê Tấn Trung Ba 18/03/1981 Quảng Nam MĐNg01-0004
5 Trương Viết Bình 04/01/1990 Thừa Thiên Huế MĐNg01-0005
6 Trần Thị Bông 15/06/1970 Đà Nẵng MĐNg01-0006
7 Phạm Phú Cầu 06/02/1995 Đà Nẵng MĐNg01-0007
8 Đinh Thị Ngọc Châu 24/08/1985 Đà Nẵng MĐNg01-0008
9 Nguyễn Văn Chiến 26/02/1988 Nghệ An MĐNg01-0009
10 Lê Minh Chung 06/05/1990 Quảng Trị MĐNg01-0010
11 Nguyễn Ngọc Cư 06/06/1980 Đà Nẵng MĐNg01-0011
12 Ngô Quý Cường 01/02/1990 Thừa Thiên Huế MĐNg01-0012
13 Nguyễn Hùng Cường 24/01/1985 Quảng Nam MĐNg01-0013
14 Nguyễn Thị Hồng Diệp 14/11/1991 Quảng Nam MĐNg01-0014
15 Lê Thị Dung 13/11/1988 Đắk Lắk MĐNg01-0015
16 Thân Thị Mỹ Dung 22/02/1984 Quảng Nam MĐNg01-0016
17 Phùng Tấn Dũng 07/01/1993 Đà Nẵng MĐNg01-0017
18 Nguyễn Nhất Duy 21/10/1991 Đắk Lắk MĐNg01-0018
19 Hồ Văn Đoàn 18/10/1987 Quảng Nam MĐNg01-0019
20 Mai Duy Giàu 20/11/1991 Đà Nẵng MĐNg01-0020
21 Hoàng Hà 15/03/1973 Thái Nguyên MĐNg01-0021
22 Lê Xuân Hải 07/04/1985 Đà Nẵng MĐNg01-0022
23 Nguyễn Phương Hồng Hạnh 24/04/1986 Đà Nẵng MĐNg01-0023
24 Nguyễn Thị Hạnh 19/01/1989 Quảng Nam MĐNg01-0024
25 Nguyễn Trung Hậu 23/12/1992 Nghệ An MĐNg01-0025
26 Nguyễn Thị Hiền 24/04/1975 Đà Nẵng MĐNg01-0026
27 Nguyễn Hoàng Hiển 20/08/1988 Quảng Nam MĐNg01-0027
28 Lê Duy Hiếu 01/02/1988 Nghệ An MĐNg01-0028
29 Nguyễn Chí Hiếu 17/10/1989 Đà Nẵng MĐNg01-0029
30 Phạm Minh Hiếu 24/07/1988 Thừa Thiên Huế MĐNg01-0030
31 Nguyễn Thị Hinh 22/08/1983 Hà Nội MĐNg01-0031
32 Thân Thị Như Hòa 15/10/1985 Đà Nẵng MĐNg01-0032
33 Lê Bá Hoàng 10/05/1982 Quảng Trị MĐNg01-0033
34 Nguyễn Thị Huê 10/07/1978 Thanh Hóa MĐNg01-0034
35 Trần Mạnh Hùng 20/11/1988 Quảng Ngãi MĐNg01-0035
36 Lê Thị Minh Hưng 28/03/1991 Khánh Hòa MĐNg01-0036
37 Nguyễn Nữ Thiên Hương 12/10/1987 Khánh Hòa MĐNg01-0037
38 Bùi Tấn Anh Huy 15/12/1971 Đà Nẵng MĐNg01-0038
39 Phan Minh Huyên 05/05/1965 Quảng Nam MĐNg01-0039
40 Chu Quang Huyền 03/02/1982 Nghệ An MĐNg01-0040
41 Nguyễn Văn Khoa 19/02/1985 Quảng Ninh MĐNg01-0041
42 Võ Hồng Kỳ 30/04/1985 Quảng Nam MĐNg01-0042
43 Huỳnh Văn Lanh 20/02/1972 Đà Nẵng MĐNg01-0043
44 Đoàn Quang Liêm 02/04/1983 Đà Nẵng MĐNg01-0044
45 Đỗ Thị Liên 10/06/1987 Thanh Hóa MĐNg01-0045
46 Võ Thị Liên 05/12/1984 Đà Nẵng MĐNg01-0046
47 Phan Duy Linh 12/12/1983 Đà Nẵng MĐNg01-0047
48 Trần Thị Ngọc Linh 02/03/1993 Kon Tum MĐNg01-0048
49 Nguyễn Thị Thanh Loan 15/03/1989 Đà Nẵng MĐNg01-0049
50 Võ Thị Loan 16/11/1971 Thái Bình MĐNg01-0050
51 Dương Hiền Lợi 26/10/1990 Quảng Nam MĐNg01-0051
52 Cao Văn Long 24/08/1984 Quảng Nam MĐNg01-0052
53 Đặng Quốc Long 03/03/1988 Đắk Lắk MĐNg01-0053
54 Hồ Phi Long 06/08/1985 Quảng Trị MĐNg01-0054
55 Nguyễn Văn Long 21/06/1988 Đà Nẵng MĐNg01-0055
56 Đỗ Văn Lực 15/08/1977 Quảng Ngãi MĐNg01-0056
57 Nguyễn Quang Lương 12/12/1991 Thừa Thiên Huế MĐNg01-0057
58 Nguyễn Văn Mẫn 01/10/1971 Đà Nẵng MĐNg01-0058
59 Lê Anh Minh 06/10/1971 Quảng Nam MĐNg01-0059
60 Trần Nguyễn Nhật Minh 01/12/1992 Thừa Thiên Huế MĐNg01-0060
61 Ung Nhật Minh 13/12/1987 Đà Nẵng MĐNg01-0061
62 Nguyễn Hữu Mười 04/04/1984 Nghệ An MĐNg01-0062
63 Nguyễn Duy Mỹ 20/07/1991 Đắk Lắk MĐNg01-0063
64 Viên Đình Nam 06/06/1982 Thanh Hóa MĐNg01-0064
65 Phạm Thị Như Ngọc 18/11/1988 Đà Nẵng MĐNg01-0065
66 Ngô Đức Nguyên 30/07/1989 Quảng Nam MĐNg01-0066
67 Phan Công Nguyên 16/01/1990 Quảng Nam MĐNg01-0067
68 Nguyễn Thị Thu Nguyệt 03/06/1983 Quảng Nam MĐNg01-0068
69 Lê Thị Hạnh Nhân 25/7/1984 Đà Nẵng MĐNg01-0069
70 Nguyễn Đình Nhẫn 05/11/1980 Nghệ An MĐNg01-0070
71 Nguyễn Thị Kiều Oanh 18/01/1971 Đà Nẵng MĐNg01-0071
72 Đỗ Thị Phùng 10/10/1983 Quảng Ngãi MĐNg01-0072
73 Huỳnh Nam Phương 06/03/1989 Quảng Nam MĐNg01-0073
74 Lê Trọng Phương 19/05/1988 Thanh Hóa MĐNg01-0074
75 Nguyễn Hồng Phương 11/08//1977 Đà Nẵng MĐNg01-0075
76 Nguyễn Thị Diễm Phương 01/01/1991 Khánh Hòa MĐNg01-0076
77 Nguyễn Thị Mỹ Phương 26/07/1982 Đà Nẵng MĐNg01-0077
78 Phạm Thị Mai Phương 07/02/1988 Quảng Nam MĐNg01-0078
79 Trần Văn Phương 04/04/1989 Đà Nẵng MĐNg01-0079
80 Nguyễn Thị Phượng 01/07/1985 Đà Nẵng MĐNg01-0080
81 Huỳnh Ngọc Quang 01/01/1990 Quảng Nam MĐNg01-0081
82 Nguyễn Thành Quang 07/09/1980 Thừa Thiên Huế MĐNg01-0082
83 Phạm Huy Quang 04/08/1983 Đà Nẵng MĐNg01-0083
84 Phan Văn Quang 30/10/1973 Thừa Thiên Huế MĐNg01-0084
85 Nguyễn Thị Như Quỳnh 24/11/1992 Đà Nẵng MĐNg01-0085
86 Lữ Đình Sang 28/02/1982 Quảng Ngãi MĐNg01-0086
87 Dương Trường Sơn 28/10/1980 Thừa Thiên Huế MĐNg01-0087
88 Huỳnh Ngọc Sơn 29/11/1982 Đà Nẵng MĐNg01-0088
89 Ngô Thị Thu Sương 08/04/1990 Đà Nẵng MĐNg01-0089
90 Trần Thị Tâm 20/04/1992 Đà Nẵng MĐNg01-0090
91 Nguyễn Đức Thái 07/08/1983 Thái Bình MĐNg01-0091
92 Nguyễn Thế Thân 26/05/1980 Quảng Nam MĐNg01-0092
93 Đàm Xuân Thắng 27/04/1966 Đà Nẵng MĐNg01-0093
94 Lương Bách Thắng 26/09/1976 Đà Nẵng MĐNg01-0094
95 Đinh Ngọc Thanh 23/11/1979 Quảng Ngãi MĐNg01-0095
96 Nguyễn Thị Thanh Thanh 02/08/1985 Quảng Nam MĐNg01-0096
97 Võ Tá Thế 10/10/1984 Đắk Nông MĐNg01-0097
98 Phạm Đăng Anh Thi 16/08/1994 Quảng Ngãi MĐNg01-0098
99 Mai Hoàng Thọ 23/01/1992 Đà Nẵng MĐNg01-0099
100 Võ Văn Thọ 06/01/1987 Quảng Nam MĐNg01-0100
101 Đặng Văn Thông 27/11/1987 Thừa Thiên Huế MĐNg01-0101
102 Nguyễn Duy Thông 05/08/1984 Quảng Nam MĐNg01-0102
103 Lê Thị Thúy 11/07/1983 Quảng Nam MĐNg01-0103
104 Nguyễn Thị Bích Thùy 28/07/1979 Quảng Ngãi MĐNg01-0104
105 Nguyễn Thị Phương Thy 04/03/1989 Quảng Nam MĐNg01-0105
106 Nguyễn Ngọc Anh Toàn 13/09/1991 Đà Nẵng MĐNg01-0106
107 Phạm Mạnh Toàn 14/02/1986 Quảng Nam MĐNg01-0107
108 Nguyễn Thị Tân  Trang 07/07/1989 Quảng Nam MĐNg01-0108
109 Nguyễn Thị Mỹ Trinh 09/05/1979 Quảng Bình MĐNg01-0109
110 Phan Thị Mỹ Trinh 12/03/1988 Thừa Thiên Huế MĐNg01-0110
111 Bảo Tuấn 02/12/1979 Đà Nẵng MĐNg01-0111
112 Huỳnh Công Tuấn 02/09/1992 Quảng Nam MĐNg01-0112
113 Võ Đức Tuấn 20/04/1975 Đà Nẵng MĐNg01-0113
114 Lê Tự Hoàng Tùng 01/01/1984 Đà Nẵng MĐNg01-0114
115 Phạm Duy Tùng 13/11/1987 Tuyên Quang MĐNg01-0115
116 Đỗ Tấn Tương 28/04/1980 Quảng Ngãi MĐNg01-0116
117 Trương Thanh Tuyền 30/11/1983 Quảng Nam MĐNg01-0117
118 Đinh Thị Ngọc Uyên 30/08/1979 Đà Nẵng MĐNg01-0118
119 Lê Thanh Việt 08/12/1989 Quảng Nam MĐNg01-0119
120 Phan Minh Việt 04/07/2979 Đà Nẵng MĐNg01-0120
121 Hồ Văn Vinh 04/07/1984 Đà Nẵng MĐNg01-0121
122 Huỳnh Văn Vinh 13/05/1987 Quảng Nam MĐNg01-0122
123 Nguyễn Đại Vương 01/01/1990 Gia Lai MĐNg01-0123
124 Phan Hoàng Vương 09/10/1982 Quảng Nam MĐNg01-0124
125 Trần Viết Thái Vương 09/06/1978 Đà Nẵng MĐNg01-0125
126 Đặng Thị Lệ Vỹ 01/04/1988 Đà Nẵng MĐNg01-0126
127 Lê Thị Mỹ Xinh 20/02/1985 Quảng Nam MĐNg01-0127

Chia sẻ lên mạng xã hội

Căn hộ Đà Nẵng

Shophouse Đà Nẵng

Ký gửi nhà đất Đà Nẵng

Đất dự án Đà Nẵng