Chứng chỉ hành nghề bất động sản chỉ cấp 1 lần

Bộ Xây dựng đang tiến hành lấy ý kiến cho Dự thảo Thông tư quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản, việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản.

Dự thảo Nghị định quy định việc thi và cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản sẽ được áp dụng cho các cá nhân có nhu cầu cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản.

Kỳ sát hạch kiến thức môi giới bất động sản gồm 5 môn: pháp luật về đất đai, nhà ở, đầu tư và kinh doanh bất động sản; thị trường bất động sản; khái quát về đầu tư kinh doanh bất động sản; tổng quan về dịch vụ môi giới bất động sản, quy trình và kỹ năng môi giới bất động sản.

Cũng theo quy định của Dự thảo, những người đã có giấy chứng nhận hoàn thành khóa học về kiến thức môi giới bất động sản và người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do nước ngoài cấp thì sẽ chỉ phải thi sát hạch 1 môn là pháp luật về đất đai, nhà ở, đầu tư và kinh doanh bất động sản.

Khoản 3 Điều 21 Dự thảo Thông tư quy định: Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản được trao trực tiếp cho người được cấp và chỉ cấp một lần, không cấp lại.

Người được cấp chứng chỉ nhưng bị mất, bị rách, bị hủy hoại do thiên tai, địch họa hoặc vì lý do bất khả kháng khác và có đơn xin cấp giấy xác nhận thì sẽ được cấp Giấy xác nhận đã được cấp Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.

Dự thảo Thông tư cũng quy định, để thành lập sàn giao dịch bất động sản thì phải có ít nhất 2 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản. Người quản lý điều hành sàn giao dịch phải có chứng chỉ hành nghề bất động sản và phải được đào tạo về quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản.

Sàn giao dịch bất động sản phải có diện tích sử dụng tối thiểu là 50m2 và có đủ trang thiết bị phù hợp để hoạt động kinh doanh.

==> Khóa học: Chứng chỉ hành nghề bất động sản tại Đà Nẵng

(Theo Báo mới)


Chia sẻ lên mạng xã hội

Căn hộ Đà Nẵng

Shophouse Đà Nẵng

Ký gửi nhà đất Đà Nẵng

Chuyên gia tư vấn đầu tư bất động sản tại Đà Nẵng

Shantira Beach Resort & Spa