Triển khai chương trình Thẩm định giá

Nhằm giúp các học viên Tỉnh lẻ có một chứng chỉ có giá trị do Bộ tài chính cấp. Top Olympia đã ký hợp tác với Trung tâm tư vấn Doanh Nghiệp và phát triển kinh tế vùng CEDZO – Đại Học Kinh Tế TP.Hồ Chí Minh trong việc đào tạo tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên nghành thẩm định giá – Bộ Tài Chính.
Định giá
Lớp học sẽ được tổ chức vào tháng 3 năm 2015 tại: Đà Nẵng, Nghệ An, Nha Trang. Thông tin chương trình xem tại: Chứng chỉ thẩm định giá


Chia sẻ lên mạng xã hội

Căn hộ Đà Nẵng

Shophouse Đà Nẵng

Ký gửi nhà đất Đà Nẵng

Chuyên gia tư vấn đầu tư bất động sản tại Đà Nẵng

Shantira Beach Resort & Spa