Top Olympia đào tạo Doanh nhân Nghệ An theo đề án

Thực hiện Quyết định số 4892/QĐ-UBND ngày 05/12/2012 phê duyệt Đề án bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân Nghệ An giai đoạn 2012 – 2015, có tính đến năm 2020; Quyết định số 1143/QĐ-UBND ngày 27/3/2014 về việc ban hành Kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân Nghệ An năm 2014.

Trường Doanh nhân Top Olympia là đơn vị được chỉ định thầu tổ chức “Lớp bồi dưỡng Giám đốc điều hành doanh nghiệp – CEO” nhằm mục đích Bồi dưỡng đội ngũ giám đốc điều hành có đủ năng lực, trình độ và khả năng hoạch định chiến lược kinh doanh, năng động, nhạy bén, thích nghi với sự thay đổi của môi trường kinh doanh; có tinh thần dân tộc, văn hóa kinh doanh, có trách nhiệm xã hội cao, có đủ năng lực, trình độ để lãnh đạo, quản lý các doanh nghiệp hoạt động có chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh cao, đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế khu vực và thế giới.

Khóa học đã thu hút được sự quan tâm của cộng đồng Doanh nhân Nghệ An và có hơn 82 học viên tham dự khóa học CEO.

Một số hình ảnh khai giảng, lớp học và bế giảng.

[nggallery id=10]


Chia sẻ lên mạng xã hội

Căn hộ Đà Nẵng

Shophouse Đà Nẵng

Ký gửi nhà đất Đà Nẵng

Chuyên gia tư vấn đầu tư bất động sản tại Đà Nẵng

Shantira Beach Resort & Spa