Nâng cao năng lực cán bộ làm công tác hỗ trợ DNNVV tại Quảng Nam

Sáng ngày 13/12/2016, chương trình đào tạo Nâng cao năng lực cán bộ làm công tác trợ giúp DNNVV được Trường Doanh Nhân Top Olympia phối hợp với Trung tâm hỗ trợ DNNVV miền Trung thuộc Cục phát triển Doanh nghiệp – Bộ Kế hoạch & Đầu tư, và Sở Kế hoạch & Đầu Tư tỉnh Quảng Nam tổ chức.

Nâng cao năng lực cán bộ làm công tác hỗ trợ DNNVV tại Quảng NamTại Lễ khai giảng chương trình, ông Trần Văn Ẩn – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Quảng Nam kiêm Giám đốc Trung tâm thông tin tư vấn & hỗ trợ DNNVV tỉnh Quảng Nam đã có những chia sẻ về tình hình các doanh nghiệp trên địa bàn. Theo chia sẻ của ông, toàn tỉnh hiện có khoảng hơn 5000 doanh nghiệp, đóng góp ngân sách phần lớn là bộ phận doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Trước yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế, các doanh nghiệp trong tỉnh tuy có bước phát triển nhưng nhìn chung phần lớn có quy mô nhỏ, năng lực tài chính hạn chế, thiết bị công nghệ lạc hậu, chất lượng và hiệu quả kinh doanh chưa cao, trình độ năng lực và kinh nghiệm quản lý của một bộ phận lãnh đạo doanh nghiệp còn hạn chế. Vì vậy, đã dẫn đến sức cạnh tranh của nhiều doanh nghiệp tại tỉnh Quảng Nam còn yếu, nhiều doanh nghiệp làm ăn thua lỗ buộc phải ngừng hoạt động hoặc giải thể, phá sản.
Có thể nói, những biện pháp hỗ trợ tích cực cho các DN của tỉnh đã và đang phát huy hiệu quả thiết thực, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho DN trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho DN ổn định sản xuất kinh doanh. Đây cũng chính là tiền đề để Quảng Nam tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho DN phát triển trong những năm tiếp theo.

Chia sẻ lên mạng xã hội

Căn hộ Đà Nẵng

Shophouse Đà Nẵng

Ký gửi nhà đất Đà Nẵng

Chuyên gia tư vấn đầu tư bất động sản tại Đà Nẵng

Shantira Beach Resort & Spa