Tổ chức khóa đào tạo “Quản trị kinh doanh trong thời đại 4.0 – Chuyển đổi số doanh nghiệp” tại Tổng công ty Khánh Việt

Trong 2 ngày 07 – 08/4/2022, Trường Doanh nhân Top Olympia phối hợp với Tổng công ty Khánh Việt (Khatoco) tổ chức khóa đào tạo “Quản trị kinh doanh trong thời đại 4.0 – Chuyển đổi số doanh nghiệp” cho 59 học viên.

Khoa Dao Tao Quan Tri Kinh Doanh Tong Cong Ty Khanh Viet

Khóa đào tạo “Quản trị kinh doanh trong thời đại 4.0 – Chuyển đổi số doanh nghiệp”

Quản trị kinh doanh trong thời đại 4.0 là việc nhìn nhận về xu hướng thay đổi, tiếp cận công nghệ phù hợp nhằm áp dụng vào việc thực hiện các hành vi quản trị quá trình kinh doanh để duy trì, phát triển công việc kinh doanh của doanh nghiệp, bao gồm việc cân nhắc, tạo ra hệ thống, quy trình và tối đa hóa “hiệu suất”, “quản lý hoạt động kinh doanh” bằng quá trình tư duy và ra quyết định của nhà quản lý. Kỹ năng tiếp cận, đánh giá và áp dụng công nghệ trong quản trị kinh doanh giúp cho người học dễ dàng tiếp cận và hiểu sâu về tất cả các lĩnh vực cần thiết, tầm quan trọng của khoa học công nghệ và nhận thấy chuyển đổi số sẽ thay đổi hoàn toàn phương thức, cách thức, mô hình sản xuất kinh doanh.

Nhằm mục đích “đi tắt, đón đầu”, tận dụng cơ hội mà cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư mang lại, ngày 27/9/2019, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 52-NQ/TW về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, trong đó nhấn mạnh yêu cầu cấp bách để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số. Trên cơ sở đó, ngày 03/6/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 749/QĐ-TTg phê duyệt chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến 2030. Ở cấp độ quốc gia, chuyển đổi số là chuyển đổi chính phủ số, kinh tế số và xã hội số quốc gia. Ở cấp độ địa phương, chuyển đổi số là chuyển đổi sang chính quyền số, kinh tế số và xã hội số trên địa bàn của địa phương đó.

Khoa Dao Tao Quan Tri Kinh Doanh Tong Cong Ty Khanh Viet 1

Các học viên tham dự khóa đào tạo “Quản trị kinh doanh trong thời đại 4.0 – Chuyển đổi số doanh nghiệp” của Tổng công ty Khánh Việt

Tham gia Khóa đào tạo, các học viên được cung cấp những kiến thức, kỹ năng cần thiết về “Chuyển đổi số doanh nghiệp”, từ phương thức luận, tư duy chiến lược đến triển khai chiến lược, lập kế hoạch Chuyển đổi số.

Khoa Dao Tao Quan Tri Kinh Doanh Tong Cong Ty Khanh Viet 2

Đối với doanh nghiệp, tham gia vào nền kinh tế số là đẩy mạnh Chuyển đổi số trong doanh nghiệp của mình, “đi tắt đón đầu” trong việc ứng dụng các thành tựu của cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư vào sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp như hạ tầng số; mạng di động 4G, 5G, điện thoại thông minh, nền tảng điện toán đám mây, tích hợp dữ liệu, dữ liệu mở, phân tích dữ liệu, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo (AI), IoT, hệ sinh thái số cho máy móc thiết bị (IoE), định danh và xác thực điện tử, quản trị doanh nghiệp toàn diện trên nền tảng số (ERP), thương mại điện tử,… Mục đích là nâng cao năng suất lao động, hiệu quả sản xuất, kinh doanh và tránh nguy cơ bị bỏ lại phía sau do vẫn giữ những công nghệ đã lạc hậu.


Chia sẻ lên mạng xã hội

Căn hộ Đà Nẵng

Shophouse Đà Nẵng

Ký gửi nhà đất Đà Nẵng

Chuyên gia tư vấn đầu tư bất động sản tại Đà Nẵng

Shantira Beach Resort & Spa