Khóa học Giám đốc nhân sự – CHRO

Tại Đà Nẵng

Nhiều nhà quản lý và các doanh nghiệp đã và đang nhận ra rằng việc tạo ra lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp không chỉ đơn thuần từ việc xây dựng hệ thống thiết kế sản phẩm phù hợp, hệ thống tiếp thị khách hàng hiệu quả, hay sử dụng công nghệ hiện đại mà xa hơn nữa là việc sở hữu, xây dựng và phát triển được nguồn nhân lực có chất lượng cao. Nguồn nhân lực, vì vậy, được xem như là một tài sản giúp doanh nghiệp phát triển bền vững. Trong bối cảnh hiện nay, quản lý con người trở thành vấn đề trung tâm trong hoạt động quản trị doanh nghiệp.

Nếu một doanh nghiệp có một tiềm lực tài chính mạnh, có hệ thống công nghệ hiện đại và các nguồn lực hữu hình khác nhưng không thể biến những thế mạnh ấy thành hiệu quả và sự phát triển thì xem như doanh nghiệp ấy thất bại. Và nhân tố có thể giúp tạo ra sự khác biệt đó chính là con người trong tổ chức. Quản lý con người là gì? Tại sao con người được xem là một “nguồn lực” cho phát triển của doanh nghiệp và điều gì làm cho nguồn lực này trở nên đặc biệt? Làm thế nào để tạo lập, duy trì và phát triển được một nguồn nhân lực hiệu quả cho doanh nghiệp, qua đó thực hiện thành công mục tiêu của tổ chức? Các nhà quản lý nguồn nhân lực cần phải thay đổi như thế nào để thành công hơn? Đó là các câu hỏi then chốt mà bất kỳ Giám đốc nhân sự nào cũng phải quan tâm và cố gắng đi tìm lời giải tối ưu nhất cho doanh nghiệp của mình. Trường Doanh nhân Top Olympia xây dựng chương trình đào tạo Giám đốc Nhân sự (CHRO) nhằm giúp các học viên giải đáp các câu hỏi trên

Mục tiêu khóa học

Khóa học cung cấp cho học viên những kiến thức và phương pháp quản lý hiện đại ứng dụng thực tiễn trong doanh nghiệp. Đưa các nhà quản trị nhân sự tiếp cận với nguồn tri thức hiện đại trong tiến trình Việt Nam gia nhập WTO, mà ở đó, vai trò quản lý của một Giám Đốc Nhân Sự trở nên quan trọng nhất. Cấu trúc của một tổ chức, thay đổi môi trường làm việc và sự định hướng cho nhân viên biết nhìn vào tương lai, biết suy nghĩ về công việc và biết rằng trên vai mình một nhiệm vụ phát triển công ty gắn liền với sự phát triển của chính bản thân những người nhân viên đó.

Sau khoá học, học viên có thể:

 • Xác định vai trò, nhiệm vụ và trách nhiệm của một Giám đốc Nhân sự trong việc phát triển nguồn nhân lực của công ty.
 • Hoạch định nhân sự & lập kế hoạch thực hiện; sử dụng bảng mô tả công việc làm công cụ hữu hiệu cho việc sắp xếp cấp bậc, xác định mức lương vị trí công việc công bằng, hợp lý;
 • Thu hút nhân lực vào công ty thông qua việc sử dụng hiệu quả các phương pháp và cách thức tuyển dụng; phỏng vấn và đánh giá ứng viên dựa trên bằng chứng khách quan và cụ thể; tuyển chọn nhân sự đạt hiệu quả cao và tạo ấn tượng tích cực về công ty.
 • Xây dựng hệ thống đánh giá, hỗ trợ thực hiện và theo dõi thành tích của nguồn nhân lực một cách hiệu quả.
 • Xác định nhu cầu đào tạo, lập kế hoạch đào tạo và phát triển theo mục tiêu và chiến lược kinh doanh của công ty;
 • Xây dựng các chính sách, quy định nhân sự phù hợp với chiến lược kinh doanh, văn hoá của công ty và các yêu cầu của luật pháp; xây dựng và duy trì không khí làm việc tích cực trong công ty bằng cách thực hành và duy trì hiệu quả các chính sách, quy định của công ty;
 • Tạo lập tính tự chủ công việc cho mỗi nhân viên và xác định rõ hướng phát triển của mỗi người. Cho mỗi nhân viên hiểu rõ, vị trí làm việc của họ sẽ ngày một đi lên và vươn tới một tầm cao mới.
Đối tượng tham gia
 • Giám đốc nhân sự hoặc Trưởng, Phó phòng Nhân sự tại các doanh nghiệp.
 • Cán bộ phòng nhân sự hoặc những cán bộ đang công tác có liên quan đến lĩnh vực nhân sự, tiền lương và quản lý lao động.
 • Các cán bộ được đề bạt lên làm Giám đốc/Trưởng, Phó phòng Nhân sự hoặc có dự định chuyển sang làm công tác này.
Phương pháp giảng dạy

Hoạt động huấn luyện bao gồm lý thuyết cô đọng, đóng vai, tình huống và tự đặt câu hỏi. Việc học sẽ đuợc nâng cao thông qua việc tham gia tích cực làm các bài tập ôn tập. Người học sẽ có cơ hội tự đánh giá và được khuyến khích phản hồi hoạt động nhóm và cá nhân. Người học sẽ làm việc trên các chủ đề theo nhóm trong suốt chương trình.

Nội dung khóa học

CHÂN DUNG VÀ VAI TRÒ CỦA CHRO TRONG DOANH NGHIỆP

 • Quản trị nhân sự là gì?
 • Vai trò của Giám đốc Nhân sự.
 • Chức năng và nhiệm vụ của Giám Đốc Nhân sự.
 • Quản trị nhân sự trong thời đại 4.0

HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC NGUỒN NHÂN LỰC

 • Phân tích nhu cầu nhân lực
 • Hoạch định nguồn nhân lực
 • Lập ngân sách cho hoạt động quản lý nguồn nhân lực
 • Phân tích nguồn nhân lực
 • Ma trận SWOT
 • Lựa chọn chiến lược ngắn hạn và dài hạn
 • Thiết lập kế hoạch phát triển nhân lực
 • Xây dựng đội ngũ nhân sự cho công ty
 • Chiến lược xây dựng nhân sự cao cấp

PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG DÀNH CHO CHRO

 • Hiểu về pháp luật lao động;
 • Hợp đồng lao động và những vấn đề liên quan đến hợp đồng lao động;
 • Kỷ luật lao động và các hình thức kỷ luật lao động
 • Quy định pháp luật Thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi
 • Quy định pháp luật Tiền lương và các chính sách BHXH
 • Quy định pháp luật An toàn lao động và vệ sinh lao động
 • Thương lượng tập thể và các thỏa ước thương lượng tập thể
 • Quy định pháp luật về thôi dụng;
 • Giải quyết tranh chấp lao động.

QUẢN LÝ TUYỂN DỤNG & TUYỂN CHỌN NGUỒN NHÂN LỰC

 • Tuyển dụng các vị trí lãnh đạo cấp trung cho Doanh Nghiệp
 • Phương pháp phỏng vấn.
 • Kỹ năng nhân diện nhân viên trong phỏng vấn.
 • Quy trình tuyển dụng và tuyển chọn
 • Các kỹ thuật phỏng vấn. Các bí quyết phỏng vấn
 • Thực hành phỏng vấn. Tuyển chọn ứng viên
 • Trả lương cho kết quả công việc. Thư đề nghị công việc.
 • Những yếu tố quyết định thành công trong tuyển dụng;
 • Các công cụ và kỹ thuật bổ trợ nhằm tối ưu hoá hiệu quả tuyển dụng và bổ dụng.

CHRO VỚI VIỆC XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ NHÂN SỰ THEO BSC VÀ KPIs (Chuyên sâu)

 • Tổng quan về thẻ điểm cân bằng BSC _ Xây dựng bản đồ chiến lược cho doanh nghiệp.
 • Cân bằng về tài chính và nhiệm vụ của Sales
 • Quy trình hoạt động nội bộ
 • Giới thiệu khái niệm và mục đích sử dụng KPIs.
 • Quy trình xây dựng KPIs.
 • Triển khai thực hiện KPIs tới các phòng ban
 • Triển khai công tác đánh giá kết quả công việc
 • Các vấn đề cần quan tâm khi ứng dụng BSC & KPIs trong quá trình quản lý.

THIẾT LẬP MỤC TIÊU VÀ QUẢN LÝ MỤC TIÊU NHÂN VIÊN

 • Mục tiêu nhân viên là gì?
 • Làm sao biết được định hướng của nhân viên.
 • Tìm hiểu khát vọng và nhu cầu từng nhân viên.
 • Định hướng công việc và xây dựng lòng tin nhân viên.

LƯƠNG VÀ THƯỞNG – VAI TRÒ CỦA GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ TRONG QUYẾT ĐỊNH MỨC LƯƠNG

 • Thẩm định thang bảng lương.
 • Phân tích, định giá công việc
 • Thiết lập chính sách tiền lương trong doanh nghiệp.
 • Xác định các mối quan hệ trong bảng lương.
 • Cách thức phân bổ, sử dụng quỹ tiền lương
 • Các hình thức trả lương. Khoán quỹ lương.
 • Xu hướng mới trong trả công lao động.

TÂM LÝ VÀ PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO

 • Tâm lý con người và tìm hiểu tâm lý con người.
 • Một số yếu tố tâm lý người lao động.
 • Tình cảm và phương pháp gây thiện cảm.
 • Đời sống tâm lý của người lao động
 • Tâm lý cá nhân, tâm lý tập thể
 • Phong cách lãnh đạo

VĂN HÓA CÔNG TY VÀ VAI TRÒ CỦA GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ TRONG VIỆC XÂY DỰNG VĂN HÓA CÔNG TY

 • Văn hoá công ty là gì?
 • Giá trị của văn hoá công ty?
 • Xây dựng văn hoá công ty trên sản phẩm
 • Văn hoá công ty nội bộ và hướng vào khách hàng
 • Hệ thống giá trị của công ty
 • Xây dựng văn hóa trên Logo, slogan, trang phục…
Hình ảnh khóa học


Thông tin khai giảng
 • Ngày khai giảng: Đang cập nhật
 • Địa điểm học: Đà Nẵng
 • Thời lượng: 22 buổi
 • Học phí: 13.000.000đ/1hv
 • Ưu đãi: Liên hệ bộ phận tư vấn: 0949.684.888 - 02363.987.278 - 02363.990.666

 • Thông tin liên hệ

  TRƯỜNG DOANH NHÂN TOP OLYMPIA


  Văn phòng Đà Nẵng
 • Địa chỉ: 59 Trần Phú, Hải Châu 1, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
 • Hotline: 0905 942 555 - 0949 684 888
 • Điện thoại: 0989 676 878 - 0949 684 888 - 0888 444 157 - 02363.987.278 - 02363.990.666
 • Email: daotao@topolympia.com
 • Căn hộ Đà Nẵng

  Shophouse Đà Nẵng

  Ký gửi nhà đất Đà Nẵng

  Chuyên gia tư vấn đầu tư bất động sản tại Đà Nẵng

  Shantira Beach Resort & Spa