Tổ chức kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản đợt 1 tại Đà Nẵng

Với sức nóng gia tăng trở lại của thị trường bất động sản những năm gần đây, đặc biệt là tại Đà Nẵng, công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát các hoạt động môi giới bất động sản trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Căn cứ thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015, Bộ Xây Dựng quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới Bất động sản, hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức các hoạt động của sàn giao dịch bất động sản, Sở xây dựng thành phố Đà Nẵng phối hợp với Văn phòng đại diện Viện Quản trị và Tài Chính tại Đà Nẵng – IFA Đà Nẵng (Trường Doanh nhân Top Olympia) tổ chức kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.

Tổ chức kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản đợt 1 tại Đà Nẵng

Tổ chức kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản đợt 1 tại Đà Nẵng

Các học viên tham gia kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

Các học viên tham gia kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

Hướng dẫn làm bài thi

Hướng dẫn làm bài thi

Thí sinh kiểm tra đề thi trước khi mở

Thí sinh kiểm tra đề thi trước khi mở

Đây là kỳ sát hạch đầu tiên diễn ra trong năm 2016, với 130 cá nhân dự thi hiện đang hoạt động trên thị trường môi giới bất động sản tại Đà Nẵng và cách tỉnh lân cận. Nhằm đảm bảo tính nghiêm túc, công bằng của kỳ thi, hội đồng thi được thành lập với các thành viên liên quan: Ông Nguyễn Văn Nam – Phó Giám đốc Sở xây dựng, chủ tịch hội đồng; ông Trần Văn Quảng – Phó phòng quản lý nhà Sở xây dựng; bà Nguyễn Việt Uyên, chuyên viên phòng quản lý nhà Sở xây dựng; ông Cao Văn Thi – Trưởng VP đại diện viện Quản trị và Tài chính Đà Nẵng, ông Trần Khắc Mừng – Quản lý đào tạo viện Quản lý và Tài chính Đà Nẵng.

Kiểm tra thông tin thí sinh trước khi vào phòng thi

Kiểm tra thông tin thí sinh trước khi vào phòng thi

Quá trình diễn ra kỳ thi đươc giám sát một cách nghiêm túc, trật tự. Toàn bộ đề thi và bài thi được niêm phong bởi các thành viên Hội đồng thi, chuyển về Sở xây dựng đánh giá kết quả, đảm bảo tính chính xác, minh bạch.

Các thi sinh làm bài dự thi

Các thí sinh làm bài dự thi

Các thi sinh làm bài dự thi

Nộp bài dự thi

Nộp bài dự thi

(Ban biên tập)


Chia sẻ lên mạng xã hội

Căn hộ Đà Nẵng

Shophouse Đà Nẵng

Ký gửi nhà đất Đà Nẵng

Chuyên gia tư vấn đầu tư bất động sản tại Đà Nẵng

Shantira Beach Resort & Spa