TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN – THUẾ CHUYÊN SÂU

Tại Bắc Ninh

Tài chính được coi là mạch máu của Doanh nghiệp, tài chính doanh nghiệp ổn định và minh bạch không chỉ là điều kiện tiên quyết cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp diễn ra một cách nhịp nhàng, đồng bộ mà còn làm tăng hiệu quả hoạt động tài chính của doanh nghiệp. Sự ổn định đó có được hay không phụ thuộc phần lớn vào khả năng quản trị tài chính của nhà quản lý doanh nghiệp. Tuy nhiên, đội ngũ quản lý các cấp của doanh nghiệp thường có những kiến thức nhất định về tài chính, và đôi khi gặp khó khăn khi phải đưa ra những quyết định quan trọng liên quan đến tài chính doanh nghiệp.
Kế toán là một bộ phận không thể thiếu trong mỗi doanh nghiệp. Thông tin do bộ phận kế toán cung cấp từ các nhiệm vụ chủ yếu của mình rất cần thiết cho nhà quản trị. Nếu thông tin kế toán sai lệch sẽ dẫn đến các quyết định của nhà quản trị không phù hợp, doanh nghiệp có thể rơi vào tình trạng khó khăn. Trong Doanh nghiệp, nếu bộ phận kế toán mạnh, làm việc chuyên nghiệp sẽ giúp ích rất nhiều cho người điều hành, tiết kiệm chi phí tối đa cho công ty.
Thuế đóng vai trò quan trọng, nó được ví như là dòng máu của nền kinh tế đối với một quốc gia. Thuế là công cụ góp phần điều chỉnh các mục tiêu kinh tế vĩ mô của nhà nước, giúp điều tiết nền kinh tế; đảm bảo công bằng cho xã hội. Vấn đề các Doanh nghiệp thường trăn trở hiện nay là công tác quản lý rủi ro về thuế của Doanh nghiệp nên làm thế nào để Doanh nghiệp có thể giảm thiểu rủi ro đồng thời tối đa hoá các lợi ích về thuế?.
Khóa học “TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN – THUẾ CHUYÊN SÂU” được TOP OLYMPIA thiết kế đặc biệt dành riêng cho Lãnh đạo Doanh nghiệp và bộ phận tài chính, kế toán, thuế, nhân sự…. nhằm trang bị kiến thức từ chuyên sâu về tài chính, kế toán, thuế; các kỹ năng và công cụ, phương pháp thực tiễn trong quản trị, từ đó giúp nhà quản lý có khả năng đưa ra những quyết định sáng suốt, đúng đắn và kịp thời, góp phần vào sự phát triển bền vững của Doanh nghiệp.

Mục tiêu khóa học
 • Nhận thức đầy đủ được tầm quan trọng của công tác quản trị tài chính;
 • Biết xây dựng, tổ chức bộ máy quản trị tài chính kế toán phù hợp và hiệu quả;
 • Hiểu và biết cách chỉ đạo các bộ phận chức năng xây dựng được các công cụ quản trị tài chính bài bản, đầy đủ và chuyên nghiệp;
 • Hiểu được ý nghĩa các chỉ tiêu/tỷ số tài chính quan trọng để đo lường hiệu quả hoạt động tài chính doanh nghiệp;
 • Biết xây dựng các tiêu chuẩn đo lường và kiểm soát ngân sách hoạt động;
 • Biết phân tích và đánh giá hiệu quả hoạt động tài chính doanh nghiệp;
 • Có kế hoạch/giải pháp hành động kịp thời, phù hợp nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính doanh nghiệp.
 • Hiểu rõ quy định Luật kế toán; các nguyên tắc kế toán được sử dụng
 • Biết cách sử dụng những thông tin và báo cáo do kế toán cung cấp để phục vụ công tác quản lý điều hành
 • Hiểu được vai trò của bộ phận kế toán trong công tác quản lý điều hành công ty
 • Biết cách thức để tổ chức một bộ máy kế toán;
 • Biết cách sử dụng dịch vụ kiểm toán và tư vấn kế toán khi có nhu cầu
 • Biết cách lập BCTC tuân thủ đầy đủ các chuẩn mực kế toán;
 • Hiểu rõ bản chất, mối quan hệ giữa BCTC và Tờ khai thuế;
 • Nằm lòng bộ tiêu chí đánh giá rủi ro của Cơ quan Thuế;
 • Chuẩn hóa các sai phạm công tác lập, rà soát BCTC tránh tối đa sai sót;
 • Giải pháp phòng tránh sai sót, giảm thiểu rủi ro khi có Thanh Tra, Kiểm tra Thuế
Đối tượng tham gia
 • Cấp lãnh đạo doanh nghiệp (HĐQT, HĐTV, ban tổng Giám đốc, ban Giám đốc).
 • Cấp lãnh đạo phụ trách tài chính của doanh nghiệp
 • Đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp trung phụ trách tài chính/kế toán trưởng/
 • Các thành viên bộ phận kế toán, kế toán thuế, kế toán tiền lương, kế toán bán hàng…….
 • Các cá nhân quan tâm tới tài chính, kế toán, thuế…..
Nội dung khóa học

PHẦN 1. QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH CHUYÊN SÂU

 1. Nhận thức về tài chính và quản trị tài chính doanh nghiệp

 • Tài chính – Tư duy và Quản trị tài chính
 • Công cụ và các quyết định quản trị tài chính Doanh nghiệp
 • Mục tiêu; Vị trí, chức năng của quản trị tài chính DN
 • Các nhân tố tác động tới hoạt động tài chính Doanh nghiệp

2. Đọc, hiểu hệ thống thông tin trên các Báo cáo tài chính (BCTC):

 • Bảng cân đối kế toán
 • Báo cáo kết quả kinh doanh
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 • Thuyết minh báo cáo tài chính
 • Chia sẻ và thảo luận các Case thực tế

3. Phân tích tài chính doanh nghiệp

 • Các phương pháp phân tích tài chính DN
 • Phân tích tính cân đối kết cấu tài sản và nguồn vốn
 • Phân tích cơ cấu vốn và mức độ sử dụng nợ vay
 • Phân tích hiệu quả sử dụng nợ vay
 • Phân tích hiệu suất sử dụng tài sản
 • Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh
 • Phân tích khả năng sinh lời
 • Phân tích tỷ số giá thị trường
 • Hiệu quả tài chính doanh nghiệp
 • Hiệu quả quản lý vốn lưu động và dòng tiền

4. Xây dựng mô hình tài chính kinh doanh và đầu tư cho doanh nghiệp

 • Mục đích xây dựng kế hoạch kinh doanh
 • Mô hình xây dựng kế hoạch kinh doanh
 • Phân loại chi phí
 • Phân tích mô hình C-V-P (Doanh thu, Chi phí và Lợi nhuận)
 • Lập kế hoạch dòng tiền

5. Tài chính cho hoạt động đầu tư

 • Phân loại dự án đầu tư
 • Thẩm định dự án đầu tư
 • Các nội dung thực hiện dự án đầu tư
 • Phân tích tài chính cho dự án đầu tư.
 • Xác định dòng tiền cho dự án đầu tư
 • Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả dự án đầu tư
 • Các yếu tố rủi ro tác động đến dự án đầu tư

PHẦN 2THUẾ THỰC CHIẾN CHUYÊN SÂU – RỦI RO VỀ THUẾ VÀ MỘT SỐ KHÍA CẠNH PHÁP LÝ TRONG KINH DOANH

 1. Cập nhật các văn bản pháp luật hướng dẫn

 2. Báo cáo tài chính

  • Hệ thống báo cáo tài chính
  • Nguồn số liệu lập báo cáo tài chính
  • Lưu ý lập báo cáo tài chính

3. Lưu ý sự Khác biệt giữa thuế và kế toán => Rủi ro khi lập BCTC và Quyết toán thuế

  • Tình huống xử lý sự khác biệt giữa BCTC và Quyết toán thuế:
  • Tình huống Doanh thu kế toán & Doanh thu tính thuế
  • Tình huống Lợi nhuận kế toán & Thu nhập chịu thuế
  • Tình huống về một số nghiệp vụ rủi ro trọng yếu khi lập BCTC và Quyết toán thuế.

4. NHẬN DIỆN RỦI RO TRONG QUẢN LÝ THUẾ 

  • Tổng quan, phân biệt về giao dịch liên kết, chuyển giá
  • Chi phí lãi vay bị khống chế
  • Những rủi ro liên quan đến chi phí lãi vay trong doanh nghiệp có phát sinh giao dịch liên kết.
  • Những rủi ro liên quan đến việc lựa chọn các giao dịch độc lập để điều chỉnh giá giao dịch liên kết.
  • Những rủi ro doanh nghiệp thường gặp phải trong quá trình thanh tra giá chuyển nhượng giá có giao dịch liên kết.
  • Trách nhiệm của doanh nghiệp phải chứng minh, giải trình và ấn định thuế.
  • Cách kiểm soát các tranh chấp về chuyển giá.
  • Một số ngành nghề, lĩnh vực thường bị thanh tra về chuyển giá.
  • Nắm rõ những trường hợp người nộp thuế được miễn kê khai, miễn lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết.
  • Trách nhiệm và quyền hạn của Cơ quan thuế trong quản lý thuế với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.
  • Các sai phạm thường gặp khác
  • Tối ưu hóa chi phí thuế
  • Tình huống & Hỏi – đáp, đưa ra phương án xử lý phù hợp các vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp

PHẦN 3KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHUYÊN SÂU

 1.  Tổng quan công tác kế toán tại doanh nghiệp
 •  Nội dung tổ chức công tác kế toán tại doanh nghiệp
 • Nội dung tổ chức bộ máy kế toán tại doanh nghiệp
 • Sai phạm và sử lý sai phạm trên chứng từ kế toán
 • Thảo luận
 1. Kế toán quản trị tại doanh nghiệp
 • Tổng quan về kế toán quản trị
 • Quản trị chi phí thuế tại doanh nghiệp
 • Quản trị chi phí, doanh thu và lợi nhuận tại doanh nghiệp
 • Sử dụng thông tin kế toán quản trị ra quyết định
 • Thảo luận
 1. Hiểu và sử dụng thông tin kế toán tại doanh nghiệp
 • Hệ thống báo cáo tài chính
 • Hiểu và sử dụng thông tin trên Bảng cân đối kế toán
 • Hiểu và sử dụng thông tin trên Báo cáo kết quả kinh doanh
 • Hiểu và sử dụng thông tin trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 • Thảo luận
Hình ảnh khóa học
Thông tin khai giảng
 • Ngày khai giảng: Đang cập nhật
 • Địa điểm học: Bắc Ninh
 • Thời lượng: 12 buổi
 • Học phí: 8.000.000
 • Ưu đãi: 0902.383.666 (Ms Lệ)

 • Thông tin liên hệ

  TRƯỜNG DOANH NHÂN TOP OLYMPIA


  Văn phòng Miền Bắc
 • Địa chỉ: Số 56- đường Kinh Dương Vương- P. Vũ Ninh- Tp. Bắc Ninh
 • Hotline: 0902.383.666
 • Điện thoại: 0902.383.666 (Ms Lệ)
 • Email: daotao@topolympia.com
 • Căn hộ Đà Nẵng

  Shophouse Đà Nẵng

  Ký gửi nhà đất Đà Nẵng

  Chuyên gia tư vấn đầu tư bất động sản tại Đà Nẵng

  Shantira Beach Resort & Spa