Khóa học Xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ

Tại Đà Nẵng

Việc thường xuyên và liên tục giám sát, đánh giá hiệu quả của công tác quản lý trong mọi hoạt động của doanh nghiệp có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc tạo ra môi trường làm việc an toàn và môi trường tài chính lành mạnh. Nó còn là cơ sở vững chắc để doanh nghiệp ngăn ngừa rủi ro và phát triển bền vững. Xây dựng một hệ thống Kiểm soát nội bộ (KSNB) hợp lý: phù hợp với nguồn lực hiện có, phù hợp với đặc điểm quản lý, với văn hóa doanh nghiệp, với hình thức pháp lý của doanh nghiệp… là một công cụ hữu ích giúp lãnh đạo doanh nghiệp đạt được mục tiêu trong quản lý điều hành.

Bên cạnh đó, Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017. Tại khoản 2 điều 39 của Luật này yêu cầu mọi doanh nghiệp phải thiết lập hệ thống KSNB để bảo đảm rằng: Tài sản của doanh nghiệp được bảo vệ an toàn, tránh sử dụng sai mục đích, không hiệu quả; Các nghiệp vụ trong doanh nghiệp được phê duyệt đúng thẩm quyền và được ghi chép đầy đủ, từ đó làm cơ sở cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý.

Như vậy, xây dựng hệ thống KSNB không chỉ là một công cụ quản lý hữu hiệu mà còn là việc thực thi theo yêu cầu của pháp luật. Tuy nhiên, khi nhắc đến hệ thống KSNB, mỗi tổ chức lại hiểu khác nhau, triển khai và vận hành trong mỗi tổ chức cũng theo các hướng khác nhau, không theo qui chuẩn, dẫn đến hiệu quả còn nhiều hạn chế.

Mục tiêu khóa học

Khóa học này sẽ giúp doanh nghiệp xác định được hướng đi phù hợp, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí trong việc xây dựng hệ thống KSNB cho tổ chức thông qua việc đạt được các mục tiêu cụ thể:

 • Hiểu rõ sự tương quan giữa hệ thống KSNB với hệ thống quản lý các phòng ban chức năng và qui trình hoạt động của tổ chức.
 • Hiểu rõ về phương pháp tiến hành xây dựng hệ thống KSNB.
 • Nắm được phương pháp đánh giá tính khả thi của hệ thống KSNB.
 • Nắm được phương pháp cải tiến hệ thống KSNB…
Đối tượng tham gia

Nhằm đảm bảo toàn doanh nghiệp hiểu đúng về hệ thống kiểm soát nội bộ, đồng thời, mọi bộ phận đều phải tham gia xây dựng mô hình tổ chức quản lý, tổ chức sản xuất, kinh doanh phù hợp với loại hình, mục tiêu, nhiệm vụ của doanh nghiệp, mọi bộ phận đều phải tham gia vào việc xây dựng các qui trình, qui chế để sớm đưa hệ thống kiểm soát nội bộ vào vận hành hiệu quả. Đối tượng tham gia tập huấn cần thiết là:

 • Ban giám đốc Tổng công ty/ Công ty;
 • Trưởng/Phó, phụ trách tất cả các phòng ban, bộ phận trong Tổng công ty/ Công ty;
 • Ban giám đốc các nhà máy, xí nghiệp;
 • Trưởng/phó, phụ trách các bộ phận trong các nhà máy, xí nghiệp, phân xưởng;
 • Các cán bộ chịu trách nhiệm chắp bút, triển khai ý tưởng của lãnh đạo;
 • Các cán bộ quan tâm khác…
Nội dung khóa học
 • Giới thiệu về Kiểm soát nội bộ và hệ thống KSNB theo chuẩn quốc tế và chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Vai trò của của hệ thống KSNB trong tổ chức.
 • Thiết lập các thành phần của hệ thống KSNB trong doanh nghiệp: xây dựng chính sách nhân sự, thiết kế công tác kế hoạch, xác lập cấu trúc tổ chức quản lý phù hợp và hiệu quả, thiết kế hoạt động thông tin và truyền thông, thiết lập các hoạt động kiểm soát…
 • Xây dựng các cơ chế giám sát để phòng ngừa rủi ro.
 • Phương pháp và nguyên tắc thiết kế các qui trình quản lý.
 • Học viên và giảng viên sử dụng các phương pháp và kiến thức của chương trình để trao đổi và giải quyết những vấn đề thực tế.
Hình ảnh khóa học

Thông tin khai giảng
 • Ngày khai giảng: Đang cập nhật
 • Địa điểm học: Đà Nẵng
 • Học phí: 6.000.000 đ
 • Ưu đãi: Giảm 10% cho học viên nộp trước 2 tuần

 • Thông tin liên hệ

  TRƯỜNG DOANH NHÂN TOP OLYMPIA


  Văn phòng Đà Nẵng
 • Địa chỉ: 59 Trần Phú, Hải Châu 1, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
 • Hotline: 0905 942 555 - 0949 684 888
 • Điện thoại: 0989 676 878 - 0949 684 888 - 0888 444 157 - 02363.987.278 - 02363.990.666
 • Email: daotao@topolympia.com
 • Căn hộ Đà Nẵng

  Shophouse Đà Nẵng

  Ký gửi nhà đất Đà Nẵng

  Chuyên gia tư vấn đầu tư bất động sản tại Đà Nẵng

  Shantira Beach Resort & Spa