Khóa học Ứng dụng BSC và KPI trong quản lý doanh nghiệp

Tại Hồ Chí Minh

Khóa học “Ứng dụng BSC và KPI trong quản lý doanh nghiệp” được thiết kế nhằm cung cấp cho học viên _ những người tham gia hiểu về hệ thống thẻ điểm cân bằng (BSC), sự cần thiết phải áp dụng mô hình BSC và cách thức xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá kết quả công việc (KPIs) theo chiến lược và phù hợp từng phòng ban và từng cá nhân trong công ty. Mặt khác khóa học này còn cung cấp những hướng dẫn ban đầu về việc làm thế nào chuyển chiến lược của công ty thành hoạt động cụ thể và cách đo lường, đánh giá các hoạt động này.

Một khi doanh nghiệp đã hình thành sứ mệnh, xác định những nhân tố ảnh hưởng và đề ra mục tiêu, doanh nghiệp cần phải đo lường sự tăng trưởng so với những mục tiêu đã đề ra và KPI chính là thước đo sự tăng trưởng này.

Mục tiêu khóa học
 • Cung cấp các hiểu biết hệ thống về BSC & KPI;
 • Hướng dẫn sử dụng BSC&KPI để quản trị mục tiêu kinh doanh phù hợp với điều kiện Việt Nam;
 • Sử dụng BSC & KPI để đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên;
 • Hình thành hệ thống lương thưởng trên cơ sở BSC & KPI;
 • Xây dựng hệ thống đào tạo nội bộ trên cơ sở BSC & KPI;
 • Hướng dẫn xây dựng từ điển năng lực để đánh giá hoàn thiện KPI;
 • Tư vấn, hướng dẫn sử dụng BSC & KPI để tiến hành tái cấu trúc doanh nghiệp.
Đối tượng tham gia
 • Hội đồng Quản trị; Ban Giám đốc;
 • Cán bộ quản lý trung và cao cấp;
 • Cán bộ phòng Kế hoạch, Quản lý nhân sự;
 • Cá nhân/ nhóm được giao nhiệm vụ thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp;
 • Những ai quan tâm đến cân bằng mục tiêu và đánh giá hiệu quả công việc.
Nội dung khóa học

I. Tổng quan về BSC & KPI – Một số công cụ cần thiết để xây dựng KPI

 • Tổng quan về BSC&KPI;
 • Các điều kiện cần thiết để áp dụng thành công BSC&KPI tại DN Việt Nam;
 • Giới thiệu các công cụ cần thiết để xây dựng KPI;
 • Nhận diện các vấn đề vướng mắc trong xây dựng và triển khai BSC&KPI tại DN:
  • Các vấn đề liên quan đến quản trị mục tiêu
  • Phát sinh trong xây dựng KPI đánh giá hiệu quả công việc
  • Những quan niệm sai lệch về BSC&KPI
  • Định hướng xử lý các vấn đề trên.
 • Thực hành:
  • Nhận diện, phân tích các vướng mắc đang gặp phải trong quá trình xây dựng, triển khai BSC&KPI tại DN;
  • Thảo luận hướng giải quyết vấn đề.

II. Xây dựng bản đồ chiến lược cho DN

 • Hướng dẫn xây dựng bản đồ chiến lược cho chi nhánh/các bộ phận của DN:
  • Phân tích SWOT
  • Rà soát, xây dựng cây mục tiêu;
  • Phân tích dòng chảy kinh doanh của các bộ phận;
  • Hoàn thiện bản đồ chiến lược.
  • Thiết lập thẻ điểm cân bằng cho DN từ bản đồ chiến lược.
  • Xây dựng KPI của công ty
 • Thực hành: Xây dựng bản đồ chiến lược cho các khối/chi nhánh/bộ phận của DN.

III. Phân bổ mục tiêu KPI xuống bộ phận bằng ma trận chức năng

 • Bổ trợ kiến thức KPI:
  • Cơ sở để xác định các KPI;
  • Phân loại KPI và cách sử dụng;
  • Cách thức hiểu và xử lý thông tin từ KPI;
  • Phối hợp quản lý bằng KPI và các phương pháp ngoài KPI
  • Những điều cần tránh khi sử dụng KPI.
 • Rà soát nhiệm vụ, chức năng của các phòng ban;
 • Xây dựng Ma trận chức năng cấp công ty, phân bổ KPI mục tiêu xuống phòng ban, lãnh đạo phụ trách liên quan.
 • Thực hành:
  • Hoàn thiện KPI công ty theo hướng cân bằng các mục tiêu;
  • Xây dựng ma trận chức năng, xác định sự đóng góp, trách nhiệm của phòng/ban trong mỗi công việc/chỉ tiêu.

IV. Hoàn thiện KPI cấp Phòng/ban

 • Nhận KPI mục tiêu công ty giao
 • Bổ sung KPI theo chức năng, nhiệm vụ, không trùng với KPI mục tiêu;
 • Bổ sung các loại KPI khác theo yêu cầu;
 • Hoàn thiện KPI cấp phòng/ban.
 • Tính toán trọng số các chỉ tiêu KPI của phòng/ban;
 • Soạn thảo cách thức tính, đánh giá chỉ tiêu KPI của phòng/ban;
 • Thực hành:
  • Phân tích KPI của 1 phòng/ban cụ thể;
  • Xử lý CASE STUDY về KPI đã xây dựng
Thông tin khai giảng
 • Ngày khai giảng: Đang cập nhật
 • Địa điểm học: Hồ chí Minh
 • Học phí: 3.000.000 đ
 • Ưu đãi: Liên hệ bộ phận tư vấn

 • Thông tin liên hệ

  TRƯỜNG DOANH NHÂN TOP OLYMPIA


  Văn phòng Hồ Chí Minh
 • Địa chỉ: Tòa Nhà CTIN, 435 Hoàng Văn Thụ, Tân Bình, Tp.HCM
 • Hotline: 0916069777
 • Điện thoại: 0916069777
 • Email: daotao@topolympia.com
 • Căn hộ Đà Nẵng

  Shophouse Đà Nẵng

  Ký gửi nhà đất Đà Nẵng

  Chuyên gia tư vấn đầu tư bất động sản tại Đà Nẵng

  Shantira Beach Resort & Spa