Khóa học Thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ

Tại Nghệ An

Xây dựng một hệ thống kiểm soát nội bộ (KSNB) hợp lý, phù hợp với nguồn lực hiện có, phù hợp với đặc điểm quản lý, với đặc điểm kinh doanh, với văn hóa doanh nghiệp, với hình thức pháp lý của doanh nghiệp… là một yếu tố then chốt trong việc thiết lập công cụ điều hành của Nhà lãnh đạo, qua đó, giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu, đảm bảo an ninh tài chính, ngăn ngừa rủi ro và phát triển bền vững.

Ngoài những hữu ích vốn có của hệ thống kiểm soát nội bộ đã được Ủy ban thuộc Hội đồng quốc gia Hoa kỳ (COSO) về chống gian lận khi lập báo cáo tài chính khẳng định thì việc thiết lập hệ thống KSNB trong mọi loại hình doanh nghiệp còn là một yêu cầu bắt buộc theo qui định tại khoản 2 điều 39 Luật Kế toán số 88/2015/QH13, áp dụng từ năm 2017.

Như vậy, thiết lập hệ thống KSNB không chỉ là thiết lập một công cụ quản lý hữu hiệu cho Nhà quản trị mà còn là việc thực thi theo yêu cầu của pháp luật Việt Nam. Tuy nhiên, khi nhắc đến hệ thống KSNB, mỗi tổ chức lại hiểu khác nhau, từng bộ phận trong một tổ chức cũng chưa hiểu rõ trách nhiệm của mình trong việc hình thành nên hệ thống KSNB chung trong toàn doanh nghiệp, các bước triển khai chưa được hiểu rõ, từ đó dẫn đến tình trạng nhiều tổ chức còn lúng túng trong việc thiết lập sao cho vừa đúng với qui định pháp luật Việt Nam và vừa phù hợp với thông lệ quốc tế, và điều quan trọng hơn cả là thiết lập hệ thống KSNB sao cho mang lại lợi ích tối đa cho doanh nghiệp với chi phí bỏ ra là tối ưu nhất.

Nhằm đồng hành với Quí doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật và tối ưu chi phí (tiền bạc và thời gian) trong việc triển khai thiết lập hệ thống KSNB, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến Quí doanh nghiệp: CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN: THIẾT LẬP HỆ THỐNG KSNB THEO QUI ĐỊNH CỦA LUẬT KẾ TOÁN 2017.

Mục tiêu khóa học

Khóa học này sẽ giúp doanh nghiệp xác định được hướng đi phù hợp, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí trong việc xây dựng hệ thống KSNB cho tổ chức thông qua việc đạt được các mục tiêu cụ thể:

 • Giúp toàn doanh nghiệp hiểu đúng về Hệ thống KSNB, vai trò và tác dụng của hệ thống KSNB trong việc đạt được mục tiêu của tổ chức.
 • Hiểu rõ sự tương quan giữa hệ thống KSNB với hệ thống quản lý các phòng ban chức năng và qui trình hoạt động của tổ chức.
 • Nắm được phương pháp đánh giá tính khả thi của hệ thống quản lý hiện tại của doanh nghiệp.
 • Hiểu rõ về phương pháp và trình tự tiến hành, phân công nhiệm vụ trong doanh nghiệp để tiến hành xây dựng hệ thống KSNB theo qui định của Luật kế toán 2017.
 • Nắm được phương pháp đánh giá và cải tiến hệ thống KSNB..
Đối tượng tham gia
 • Hội đồng quản trị Tổng công ty/ Công ty.
 • Ban giám đốc Tổng công ty/ Công ty.
 • Trưởng, phó tất cả các bộ phận, phòng, ban trong Tổng công ty/ Công ty.
 • Trưởng, phó, phụ trách bộ phận tất cả các đơn vị tuyến dưới.
 • Tất cả những người làm công tác kế toán, kiểm toán nội bộ.
 • Những cá nhân quan tâm khác. (Khuyến khích mở rộng vì đối tượng tham gia thiết lập hệ thống KSNB là toàn doanh nghiệp).
Nội dung khóa học
 • Hiểu đúng về kiểm soát nội bộ.
 • Các thành phần của hệ thống KSNB.
 • Phân biệt giữa kiểm soát nội bộ với kiểm toán nội bộ và hệ thống ISO.
 • Giới hạn của hệ thống kiểm soát.
 • Các mức độ kiểm soát và trách nhiệm trong hệ thống kiểm soát.
 • Độ trưởng thành trong hệ thống quản lý.
 • Trình tự tiến hành thiết lập hệ thống KSNB trong doanh nghiệp.
 • Các yếu tố hình thành nên môi trường kiểm soát và phương pháp thiết lập môi trường kiểm soát.
 • Các phương pháp nhận diện loại rủi ro và phân loại rủi ro của tổ chức.
 • Đánh giá rủi ro của tổ chức và thiết kế kiểm soát.
 • Phân tích rủi ro.
 • Giới thiệu các công cụ kiểm soát/ Hoạt động kiểm soát của hệ thống.
 • Xây dựng chiến lược xử lý rủi ro đã được nhận diện và các biện pháp phòng ngừa.
 • Truyền thông trong tổ chức: Quy trình truyền thông; Dòng truyền thông; Phương pháp truyền thông; Nhận diện người liên quan; Lập kế hoạch truyền thông; Truyền thông; Quản lý sự mong đợi của người liên quan.
 • Vai trò của thông tin kế toán trong việc hình thành hệ thống KSNB.
 • Tổng kết và xu hướng cải tiến qui trình.
Thông tin khai giảng
 • Ngày khai giảng: Đang cập nhật
 • Địa điểm học: Nghệ An
 • Học phí: 3.000.000 đ
 • Ưu đãi: Liên hệ 0915 483 366 (Hiền)

 • Thông tin liên hệ

  TRƯỜNG DOANH NHÂN TOP OLYMPIA


  Văn phòng Nghệ An
 • Địa chỉ: Tầng 5, số 11 Đại lộ Lê Nin, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An
 • Hotline: 0888.503.444
 • Điện thoại: 0888.503.444 (Mrs. Hiền) - 0943.274.999 (Ms. Mơ) – 0915.675.222 - 0966.803.348 (Ms Nga)- 0915.483.366 (Ms Hà)
 • Email: daotao@topolympia.com
 • Căn hộ Đà Nẵng

  Shophouse Đà Nẵng

  Ký gửi nhà đất Đà Nẵng

  Chuyên gia tư vấn đầu tư bất động sản tại Đà Nẵng

  Shantira Beach Resort & Spa