Khóa học Tài chính dự án đầu tư

Tại Đà Nẵng
Mục tiêu khóa học
 • Cung cấp cho học viên những kiến thức căn bản về dự án đầu tư, quy trình, nội dung và các bước cần thiết để lập dự án đầu tư.
 • Cung cấp cho học viên những kiến thức căn bản về thẩm định dự án, phương pháp, nội dung và hình thức tập hồ sơ thẩm định dự án đầu tư.
 • Cung cấp cho học viên cách thức xây dựng một báo cáo ngân lưu (dòng tiền) của vòng đời dự án, các tiêu chuẩn để đánh giá dự án và các quy tắc lựa chọn một dự án đầu tư tối ưu.
 • Trang bị cho học viên kỹ năng phân tích tài chính dự án đầu tư một cách đầy đủ: phân tích tác động của lạm phát đến ngân lưu (dòng tiền) và tính khả thi của dự án và phân tích rủi ro của dự án… giúp các nhà đầu tư chọn lựa các phương án đầu tư hiệu quả cũng như lập các dự án khả thi để tìm nguồn tài trợ và giúp cán bộ tín dụng, những nhà tài trợ giảm thiểu rủi ro khi đưa ra các quyết định tài trợ.
Đối tượng tham gia
 • Cấp lãnh đạo doanh nghiệp (HĐQT, HĐTV, ban tổng Giám đốc, ban Giám đốc).
 • Cấp lãnh đạo phụ trách tài chính của doanh nghiệp
 • Đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp trung phụ trách tài chính/kế toán trưởng
 • Các cán bộ, nhân viên phụ trách kế toán, tài chính.
Nội dung khóa học

QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN DỰ ÁN:

 • Đề xuất ý tưởng
 • Đánh giá ý tưởng
 • Tìm sự đồng thuận
 • Lập hồ sơ dự án
 • Thẩm định và quyết định đầu tư

GIÁ TRỊ TIỀN TỆ THEO THỜI GIAN:

 • Tại sao tiền tệ có giá trị theo thời gian
 • Giá trị tương lai của một số tiền
 • Chiết khấu, suất chiết khấu, và thừa số chiết khấu
 • Tổng hiện giá của một chuỗi niên kim (perpetuity) và ý nghĩa của nó trong thẩm định dự án
 • Tổng hiện giá của một dòng tiền đều hữu hạn (annuity) và ý nghĩa của nó trong thẩm định dự án
 • Một số ứng dụng quan trọng của dòng tiền đều hữu hạn trong thẩm định dự án

CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH DỰ ÁN

 • Giá trị hiện tại ròng (NPV)
 • Tỷ suất thu hồi vốn nội tại (IRR)
 • Thời gian hoàn vốn (PP)
 • Chỉ số sinh lời trên vốn đầu tư (PI)
 • Chỉ số hoàn vốn nội bộ điều chỉnh (MIRR).
 • Chỉ số lợi ích – chi phí (B/C).
 • Hệ số đảm bảo nợ (DSCR)

PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DỰ ÁN:

 • Thông số dự án
 • Kế hoạch đầu tư
 • Kế hoạch nguồn vốn
 • Kế hoạch khấu hao
 • Kế hoạch vay và trả nợ
 • Kế hoạch thu nhập
 • Kế hoạch vốn lưu động
 • Kế hoạch dòng tiến (ngân lưu)
Hình ảnh khóa họcThông tin khai giảng
 • Ngày khai giảng: Đang cập nhật
 • Địa điểm học: Đà Nẵng
 • Thời lượng: 3 buổi
 • Học phí: 2.500.000 đ/1hv
 • Ưu đãi: 0949.684.888

 • Thông tin liên hệ

  TRƯỜNG DOANH NHÂN TOP OLYMPIA


  Văn phòng Đà Nẵng
 • Địa chỉ: 59 Trần Phú, Hải Châu 1, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
 • Hotline: 0949 684 888
 • Điện thoại: 0949 684 888 - 0989 676 878 - 0888 444 157
 • Email: daotao@topolympia.com
 • Căn hộ Đà Nẵng

  Shophouse Đà Nẵng

  Ký gửi nhà đất Đà Nẵng

  Chuyên gia tư vấn đầu tư bất động sản tại Đà Nẵng

  Shantira Beach Resort & Spa