Khóa học Quản trị mối quan hệ khách hàng

Tại Đà Nẵng

Quản trị mối quan hệ khách hàng – CRM, nhằm phát triển quan hệ gắn bó với khách hàng, thông qua các qua nghiên cứu, tìm hiểu kỹ lưỡng nhu cầu và thói quen của khách hàng. Chính vì vậy, vai trò của Quản trị quan hệ khách hàng rất quan trọng trong chiến lược xây dựng và phát triển công ty.

Việc thiết lập mối quan hệ tốt đẹp với với khách hàng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự thành công của mỗi công ty. Chúng tôi thấu hiểu được điều đó, chính vì vậy, đội ngũ giảng viên của chúng tôi đã xây dựng và thiết kế chương trình đào tạo về Kỹ năng quản lý quan hệ khách hàng hiệu quả. Nhằm giúp cho học viên hiểu rõ vai vai trò quan trọng trong việc xây dựng mối quan hệ với khách hàng và cách thức để duy trì mối quan hệ đó. Từ đó, có thể gia tăng doanh thu, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và mang lại lợi nhuận cao nhất cho công ty.

Mục tiêu khóa học

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể:

 • Giải thích được lý do vì sao phải chăm sóc khách hàng
 • Tìm hiểu về mô hình phát triển khách hàng & quản trị quan hệ khách hàng
 • Đặc điểm v phạm vi của CRM.
 • Các yếu tố chi phối đến hoạt động CRM.
 • Mối quan hệ giữa CRM với cc hoạt động khác
 • Hiểu biết về mô hình xây dựng văn hóa Chăm sóc khách hàng để chăm sóc khách hàng với đẳng cấp chuyên nghiệp
Đối tượng tham gia
 • Đội ngũ lãnh đạo, quản lý trong công ty
 • Trưởng phó các phòng ban trong công ty
 • Cán bộ, nhân viên các phòng ban trong công ty
 • Các đơn vị, cá nhân có liên quan.
Phương pháp giảng dạy

Hoạt động huấn luyện bao gồm lý thuyết cô đọng, đóng vai, tình huống và tự đặt câu hỏi. Việc học sẽ đuợc nâng cao thông qua việc tham gia tích cực làm các bài tập ôn tập. Người học sẽ có cơ hội tự đánh giá và được khuyến khích phản hồi hoạt động nhóm và cá nhân. Người học sẽ làm việc trên các chủ đề theo nhóm trong suốt chương trình.

Nội dung khóa học

Nội dung khóa học bao gồm 4 phần chính sau:

Phần 1. Quản trị quan hệ khách hàng – CRM
Phần 2. Dịch vụ khách hàng trong quản trị quan hệ khách hàng & chăm sóc khách hàng trong môi trường kinh doanh hiện nay.
Phần 3. Mô hình phát triển khách hàng “CCP”
Phần 4. Mô hình xây dựng văn hóa Chăm sóc khách hàng “TBHC”

Thông tin khai giảng
 • Ngày khai giảng: Đang cập nhật
 • Địa điểm học: Đà Nẵng
 • Học phí: 2.500.000
 • Ưu đãi: Giảm 20% khi nộp học phí trước khai giảng 1 tuần

 • Thông tin liên hệ

  TRƯỜNG DOANH NHÂN TOP OLYMPIA


  Văn phòng Đà Nẵng
 • Địa chỉ: 59 Trần Phú, Hải Châu 1, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
 • Hotline: 0949 684 888
 • Điện thoại: 0949 684 888 - 0989 676 878 - 0888 444 157
 • Email: daotao@topolympia.com