Khóa học Quản lý dự án theo chuẩn quốc tế

Tại Đà Nẵng

PROJECT MANAGEMENT

PLANNING – SCHEDULING AND CONTROL

(THEO CHUẨN QUỐC TẾ)

 Quản lý dự án đang trở thành một vấn đề đầy thách thức đối với các nhà quản lý, lãnh đạo trong một môi trường kinh doanh ngày càng cạnh tranh khốc liệt. Việc hoạch định các dự án đạt hiệu quả và phương pháp kiểm soát phải luôn tuân thủ những yêu cầu khắt khe trong hợp đồng với các đối tác, đặc biệt là các đối tác nước ngoài. Những chuyên gia Quản lý dự án thành công đòi hỏi dự án phải đáp ứng được các mục tiêu kỹ thuật và hoàn thành đúng thời hạn trong phạm vi cho phép.

Nhằm đáp ứng nhu cầu cập nhật, bổ sung những kiến thức, kỹ năng, phương pháp quản lý dự án tiên tiến nhất trên thế giới hiện nay để vận dụng hiệu quả vào công việc của các nhà Quản lý, lãnh đạo tạo Việt NamTop Olympia Training phối hợp cùng NDV Project Management Services Inc, Canada (Công ty chuyên tư vấn về Quản lý dự án theo công nghệ Hoa Kỳ tại Canada) triển khai chương trình đào tạo “QUẢN LÝ DỰ ÁN THEO CHUẨN QUỐC TẾ” với bằng cấp có giá trị quốc tế (do NDV, Canada cấp bằng).

Mục tiêu khóa học

HIỂU ĐƯỢC tại sao kiến thức về quản lý dự án có thể làm tăng năng suất của công ty, có thể cải thiện khả năng giao tiếp, và có thể cắt giảm đáng kể các chi phí hoạt động và phát triển các dự án.

KẾT NỐI các dự án với các mục tiêu của doanh nghiệp.

RÚT RA sự huyền bí của dự án thành công bằng việc học các kỹ thuật đã được công nhận nhằm xác định, hoạch định, và kiểm soát tốt dự án.

THIẾT LẬP một nền tảng vững chắc cho sự thành công của dự án trong tổ chức theo một phương pháp tiếp cận hệ thống để quản lý thành công các dự án của công ty.

NHẬN THỨC được vai trò và trách nhiệm của giám đốc điều hành và nhóm dự án trong tiến trình dự án.

NÂNG CAO khả năng đặt những câu hỏi hỏi đúng cho những người tham gia vào dự án.

ĐÁNH GIÁ đúng đắn năng lực của công ty trong quá trình trưởng thành về quản lý dự án.

GIẢM BỚT những rủi ro tiềm ẩn của dự án thật sớm bằng cách xác định chúng thật nhanh chóng.

Đối tượng tham gia
 • Các Ban quản lý dự án (PMU)
 • Các chủ đầu tư dự án
 • Các giám đốc dự án
 • Các giám sát thi công, kỹ sư dự án
 • Những nhà phát triển, nhà tư vấn dự án
 • Các thành viên của Phòng quản lý dự án
 • Các nhà thầu chính, các nhà thầu phụ
 • Các đối tượng khác có nhu cầu
Phương pháp giảng dạy

Thông qua các bài tập tình huống, các ví dụ thực tế và những kinh nghiệm thực tiễn từ giảng viên, các học viên có thể vận dụng ngay những kiến thức, kỹ năng, phương pháp quản lý dự án vào công việc của mình để đạt hiệu quả tốt nhất.

Nội dung khóa học

PHẦN 1 – TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN THEO CHUẨN QUỐC TẾ

 • Bản chất của Dự án và quản lý Dự án
 • Quản lý Dự án/Chương trình và Danh mục đầu tư
 • Từ hoạch định chiến lược đến Quản lý Dự án
 • Tiêu chuẩn quản lý so với tiêu chuẩn kỹ thuật công trình
 • Vòng đời Dự án
 • Quản lý bộ ba “ràng buộc”
 • Quản lý Rủi ro của Dự án
 • Quản lý các Bên tham gia
 • Trách nhiệm của Quản đốc Dự án (project manager) và Vai trò của quản lý cấp cao
 • Các bướcQuản lý một Dự án
 • Các kỹ năng “Cứng”” của Quản lý Dự án
 • Các kỹ năng “Mềm” của Quản lý Dự án
 • Kiến thức Quản lý Dự án (PMBOK)
 • Mức độ thuần thục của Quản lý Dự án
 • Cơ cấu tổ chức điển hình của một Dự án
 • Khái niệm về phòng quản lý Dự án (PMO)
 • Các loại Hợp đồng cơ bản trong quản lý Dự án
 • Chu trình Hoạch định và kiểm soát đặc trưng trong quản lý Dự án

PHẦN 2 – KHỞI ĐỘNG, HOẠCH ĐỊNH VÀ LẬP LỊCH BIỂU HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN

 • Văn kiện Dự án
 • Nhận dạng các bên tham gia
 • Nhu cầu về Hoạch định
 • Xác định công tác Hoạch định
 • Kế hoạch của Dự án
 • Các bước Hoạch định Dự án cơ bản
 • Nhiệm vụ, tầm nhìn, mục đích và mục tiêu của Dự án
 • Xây dựng các yêu cầu
 • Xác định phạm vi hoạt động
 • Hoạch định mua sắm: Quyết định “Làm hay Mua”
 • Xác định cấu trúc phân chia công việc (WBS)
 • Cấu trúc phân chia tổ chức (OBS)
 • Ma trận Giao trách nhiệm (RAM)
 • Xác định Diễn tiến của các hoạt động của Dự án
 • Ước lượng nguồn lực và thời hạn của hoạt động
 • Kế hoạch Nhân sự
 • Lập lịch biểu cho các công việc của Dự án
 • Ước lượng chi phí và phê duyệt ngân sách
 • Các chỉ tiêu nền để đánh giá hiệu quả Dự án (PMB)
 • Hoạch định Thông tin liên lạc
 • Hoạch định chất lượng

PHẦN 3 – HOẠCH ĐỊNH VÀ KIỂM SOÁT RỦI RO

 • Tổng quan về Quản lý Rủi ro
 • Định nghĩa của Rủi ro Dự án
 • Tiến trình hoạch định Quản lý Rủi ro
 • Nhận dạng Rủi ro
 • Đánh giá Rủi ro và xếp thứ tự ưu tiên để giải quyết
 • Phân tích Rủi ro Định tính
 • Phân tích Rủi ro Định lượng
 • Sàng lọc Rủi ro
 • Các phương pháp phòng tránh Rủi ro
 • Các kế hoạch dự trù cho Rủi ro bất ngờ
 • Tổ chức quản lý Rủi ro và trách nhiệm
 • Tài liệu hóa kế hoạch quản lý Rủi ro và chuẩn bị cơ sở dữ liệu về Rủi ro
 • Tiến trình kiểm soát công tác quản lý Rủi ro
 • Thực hiện các phương pháp phòng tránh Rủi ro
 • Báo cáo và đánh giá lại Rủi ro
 • Thực hiện kế hoạch dự trù cho các Rủi ro bất ngờ
 • Đánh giá hiệu quả của kế hoạch dự trù cho các Rủi ro bất ngờ
 • Điều chỉnh và cập nhật kế hoạch Quản lý Rủi ro
 • Trách nhiệm Quản lý Rủi ro của các thành viên Dự án chủ chốt trong chu trình hoạch định và kiểm soát
 • Chu chuyển của các trách nhiệm hoạch định và kiểm soát Quản lý Rủi ro

PHẦN 4 – THỰC HIỆN, GIÁM SÁT VÀ KIỂM SOÁT DỰ ÁN

 • Điều hành và Quản lý việc thực hiện Dự án
 • Điều hành nhóm thực hiện Dự án
 • Quản lý Kỳ vọng của các Bên tham gia
 • Thông tin hiệu quả hoạt động
 • Hoàn tất các công việc có thể thực hiện
 • Định nghĩa Công tác kiểm soát Dự án
 • Các Mục tiêu của kiểm soát Dự án
 • Khái niệm về quản lý giá trị thu được (EVM): Phương pháp Kiểm soát Dự án tích hợp
 • Kiểm soát thay đổi tích hợp Bảo đảm chất lượng và Kiểm soát chất lượng (QA/QC)
 • Kiểm soát Thông tin liên lạc và Tài liệu hóa
 • Quản trị mua sắm

PHẦN 5 – KẾT THÚC DỰ ÁN

 • Kết thúc Dự án hiệu quả
 • Mục tiêu của kết thúc Dự án
 • Kế hoạch kết thúc Dự án
 • Kết thúc hợp đồng
 • Các bài học thu được
 • Đánh giá sau Dự án
 • Lễ tán dương thành công
Thông tin khai giảng
 • Ngày khai giảng: Đang cập nhật
 • Địa điểm học: Đà Nẵng
 • Học phí: 13.500.000đ
 • Ưu đãi: Ưu đãi chỉ dành cho 15 học viên đăng ký đầu tiên

 • Thông tin liên hệ

  TRƯỜNG DOANH NHÂN TOP OLYMPIA


  Văn phòng Đà Nẵng
 • Địa chỉ: 59 Trần Phú, Hải Châu 1, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
 • Hotline: 0905 942 555 - 0949 684 888
 • Điện thoại: 0989 676 878 - 0949 684 888 - 0888 444 157 - 02363.987.278 - 02363.990.666
 • Email: daotao@topolympia.com
 • Căn hộ Đà Nẵng

  Shophouse Đà Nẵng

  Ký gửi nhà đất Đà Nẵng

  Chuyên gia tư vấn đầu tư bất động sản tại Đà Nẵng

  Shantira Beach Resort & Spa