Khóa học Kỹ năng Thu hồi công nợ

Tại Nghệ An

Làm thế nào để quản lý nợ hiệu quả? Biện pháp phòng chống thất thoát nợ khó đòi? Kỹ năng năng đàm phán thượng lượng trong việc thu hồi nợ? Khóa học cung cấp cho học viên những phương pháp, kỹ năng và nghệ thuật cần thiết để đàm phán, thu hồi công nợ với khách hàng; Xác lập nhận thức tích cực về vấn đề thu hồi công nợ và ý nghĩa của việc thu hồi công nợ trong kinh doanh; Trang bị kiến thức về tiến trình quản lý công nợ và quy trình làm việc trong thu hồi công nợ;

Thông qua khóa học này nhân viên sẽ đánh lại các kỹ năng đàm phán thu hồi nợ của chính mình, rèn luyện, thực hành chúng và ứng dụng vào công việc thực tế.

Thông tin khai giảng
  • Ngày khai giảng: Đang cập nhật
  • Địa điểm học: Nghệ An
  • Học phí: 3.000.000 đ
  • Ưu đãi: Liên hệ: 0943274999 - 0888503444


  • Văn phòng Đà Nẵng
  • Địa chỉ: 59 Trần Phú, Hải Châu 1, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
  • Hotline: 0949 684 888
  • Điện thoại: 0949 684 888 - 0989 676 878 - 0888 444 157
  • Email: daotao@topolympia.com