Khóa học kỹ năng tạo động lực làm việc cho nhân viên

Tại Đà Nẵng

Với vai trò là người quản lý, Quý vị sẽ làm gì với những nhân viên chỉ biết “an phận thủ thườngngoan ngoãn tuân thủ kỷ luật, cố gắng làm việc hết giờ nhưng chưa bao giờ cố gắng hết sức mình cho mục tiêu công việc, chưa bao giờ toàn tâm toàn lực cho nhiệm vụ được giao và thiếu hẳn một khát khao phát triển và hoàn thiện bản thân, hoàn thành mục tiêu tối ưu nhất”? Phương pháp thông thường có thể là: xây dựng quy trình công việc rõ ràng, bố trí công việc cùng với những hướng dẫn cụ thể về cách thức và quy trình thực hiện, cố gắng hết sức trong việc cải thiện lương bổng, chính sách phúc lợi, điều kiện làm việc…Không thể phủ nhận phần nào tính đúng đắn của phương pháp trên, tuy nhiên, cùng với sự ra đời và phát triển của khoa học quản trị, nhiều luận thuyết khác về tạo động lực làm việc cho nhân viên xuất hiện và ngày càng chứng tỏ tính thuyết phục và hiệu quả. Tất cả những luận thuyết này đều có cách tiếp cận tổng thể và toàn diện: từ gốc đến ngọn, từ ngắn hạn đến dài hạn, từ vị trí nhân viên đến nhà quản lý, từ tâm sinh lý người đến hành vi nhân viên…

Chương trình đào tạo đặc biệt “Tạo động lực làm việc cho nhân viên” của Top Olympia chủ yếu hướng tới việc khai thác tối đa giá trị của “củ cà rốt”, biến mỗi nhân viên thành “ông chủ” của chính quá trình làm việc của mình, tìm thấy được niềm vui, nhìn ra được trách nhiệm và có những nỗ lực để hoàn thành tốt công việc của mình.

Mục tiêu khóa học
 • Nắm được những mấu chốt quan trọng để hình thành và phát triển “năng lực tạo động lực làm việc” với vai trò làm một nhà quản lý;
 • Thấu hiểu cội nguồn hình thành nên niềm đam mê làm việc trong môi trường doanh nghiệp;
 • Nắm được những nguyên tắc quan trọng trong việc tạo động lực làm việc;
 • Hiểu và biết cách vận dụng các công cụ, phương pháp tạo động lực làm việc hiệu quả trong môi trường doanh nghiệp hiện nay.
Nội dung khóa học

Phần 1: Tâm lý nhân viên và nhà quản lý trong công việc

 • Hệ giá trị trong công việc của nhân viên và người quản lý;
 • Thái độ khi làm việc của nhân viên và người quản lý;
 • Quan điểm của nhân viên và nhà quản lý về môi trường và văn hóa làm việc.

Phần 2: Vai trò và tầm quan trọng của công tác tạo động lực làm việc

 • Vai trò của người lãnh đạo & tầm quan trọng của công tác tạo động lực làm việc;
 • Những mấu chốt quan trọng để hình thành và phát triển năng lực trong
 • Ảnh hưởng của phong cách lãnh đạo đến động lực làm việc

Phần 3: Nguyên tắc và quy trình tạo động lực làm việc

 • KVận dụng các mô hình kinh điển để phân tích các yếu tổ ảnh hưởng đến động lực làm việc
  • Thang nhu cầu của Maslow;
  • Thuyết X;
  • Thuyết Y
  • Thuyết hai yếu tố – Herzberg.
 • Những nguyên tắc quan trọng trong tạo động lực làm việc;
 • Quy trình tạo động lực làm việc

Phần 4: Tạo động lực làm việc cho nhân viên

 • Quản trị bằng mục tiêu
 • Các chương trình khen thưởng nhân viên
 • Tạo điều kiện cho nhân viên tham gia vào quá trình ra quyết định
 • Luân chuyển công việc và mở rộng công việc
 • Làm giàu công việc
Thông tin khai giảng
 • Ngày khai giảng: Đang cập nhật
 • Địa điểm học: Đà Nẵng
 • Học phí: 2.000.000 đ/1hv
 • Ưu đãi: Liên hệ bộ phận tư vấn

 • Thông tin liên hệ

  TRƯỜNG DOANH NHÂN TOP OLYMPIA


  Văn phòng Đà Nẵng
 • Địa chỉ: 59 Trần Phú, Hải Châu 1, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
 • Hotline: 0949 684 888
 • Điện thoại: 0949 684 888 - 0989 676 878 - 0888 444 157
 • Email: daotao@topolympia.com
 • Căn hộ Đà Nẵng

  Shophouse Đà Nẵng

  Ký gửi nhà đất Đà Nẵng

  Chuyên gia tư vấn đầu tư bất động sản tại Đà Nẵng

  Shantira Beach Resort & Spa