TRƯỜNG DOANH NHÂN TOP OLYMPIA

Trường Doanh nhân Top Olympia

Thông báo khai giảng

Khóa học Giám đốc Tài chính – CFO

Tại Đà Nẵng

Nhận thức được sự thay đổi rất lớn về vai trò và vị thế của Giám đốc Tài chính – CFO trong giai đoạn hiện nay, mỗi một CFO sẽ phải dành nhiều thời gian hơn nữa cho sự ổn định và bền vững về tài chính, biết cách huy động vốn từ đâu và làm thế nào để đưa ra các quyết định đầu tư hiệu quả nhất. CFO giờ đây như trái tim của doanh nghiệp, dòng tài chính có lưu thông một cách nhịp nhàng và linh hoạt hay không đều phụ thuộc rất lớn vào tài năng và cách thức họ điều hành. Trường Doanh nhân Top Olympia dựa trên những kinh nghiệm của các chuyên gia đào tạo phương pháp quản trị tài chính doanh nghiệp hàng đầu và hệ thống đào tạo về quản lý của các trường đại học danh tiếng trên thế giới đã thiết kế khóa học với mục tiêu cung cấp đầy đủ những kiến thức tài chính cốt lõi và chuyên sâu giúp mỗi CFO trang bị cho mình những công cụ và phương thức quản lý và đầu tư hiệu quả tiền của doanh nghiệp.

Mục tiêu khóa học

Khóa học cung cấp cho các học viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết của một giám đốc tài chính (CFO) từ việc hoạch định chiến lược tài chính dài hạn cho đến những quyết định cấp thời nhằm nắm bắt các cơ hội đầu tư tài chính một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất cho doanh nghiệp.

Nội dung khóa học

NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ VÀ LÃNH ĐẠO ĐỘI NGŨ

 • Chân dung CFO thời hội nhập
 • Những năng lực, phẩm chất cần có của một CFO
 • CFO với vai trò Lãnh đạo đội ngũ
 • Kỹ năng tạo ảnh hưởng và tạo động lực cho nhân viên
 • Kỹ năng huấn luyện nội bộ – Kỹ năng thuyết trình dành cho CFO.
 • Kỹ năng truyền đạt thông tin và làm việc nhóm.
 • Kỹ năng quản lý thời gian – Hoạch định và kiểm soát công việc hiệu quả.

TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

 • Tài chính doanh nghiệp và Quản trị tài chính
 • Vị trí, chức năng của tài chính doanh nghiệp
 • Công cụ và các quyết định tài chính doanh nghiệp
 • Mục tiêu và nguyên tắc của quản trị tài chính
 • Vai trò của CEO trong hệ thống tài chính DN.
 • Vai trò của Giám đốc tài chính và hệ hống kế toán trong Hệ thống tài chính DN.

LẬP KẾ HOẠCH VÀ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC TÀI CHÍNH

 • Hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp
 • Phân tích tình hình và khả năng thanh toán của doanh nghiệp
 • Phân tích kết cấu tài chính doanh nghiệp
 • Phân tích hiệu suất sử dụng vốn
 • Phân tích các chỉ tiêu thể hiện khả năng sinh lợi
 • Phân tích DUPONT
 • Phân tích cấu trúc vốn và chi phí sử dụng vốn
 • Phân tích điểm hòa vốn
 • Phân tích tác động của đòn bẩy tài chính lên doanh lợi
 • Xây dựng chiến lược tài chính cho công ty

KẾ TOÁN DÀNH CHO LÃNH ĐẠO

 1. Hiểu tổng quan về kế toán
 • Kế toán là gì?
 • Tổng quan về kế toán, tài chính, kế toán thuế & kế toán quản trị;
 • Phân biệt tài chính & kế toán, giám đốc tài chính & kế toán trưởng, kiểm toán & tư vấn.
 1. Hiểu về công tác kế toán
 • Các phần hành trong bộ phận kế toán và mối quan hệ giữa các phần hành này;
 • Hệ thống kiểm soát nội bộ trong công tác kế toán;
 • Mối quan hệ giữa bộ phận kế toán và các bộ phận khác trong doanh nghiệp.
 1. Hiểu và sử dụng thông tin kế toán
 • Bảng cân đối kế toán;
 • Báo cáo lưu chuyển dòng tiền;
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
 • Thuyết minh báo cáo tài chính.
 1. Kế toán quản trị
 • Định nghĩa, mục đích, bản chất của kế toán quản trị;
 • Một số dạng Báo cáo kế toán nội bộ của doanh nghiệp sản xuất;
 • Cách xác định và phân loại chi phí;
 • Giá thành sản phẩm; các phương pháp tính giá thành sản phẩm;
 • Sử dụng thông tin kế toán quản trị thông qua báo cáo nội bộ của doanh nghiệp.

HỆ THỐNG THUẾ DOANH NGHIỆP

 • Các tiêu chuẩn xây dựng hệ thống thuế
 • Môi trường thuế, hệ thống thuế Việt Nam
 • Luật quản lý thuế:
  • Những vấn đề chung về quản lý thuế
  • Những văn bản pháp luật về quản lý thuế
 • Các vấn đề cụ thể về thuế giá trị gia tăng,
 • Các vấn thuế thu nhập doanh nghiệp và các tình huống sai phạm trong kê khai thuế thu nhập DN
 • Các vấn thuế thu nhập cá nhân và các tình huống sai phạm trong kê khai  thuế thu nhập cá nhân

TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

 1. Các vấn đề tài chính dự án đầu tư.
 • Dự toán tài chính dự án
 • Thẩm định tài chính dự án
 • Kiểm soát chi phí – lợi nhuận dự án
 • Quyết toán tài chính dự án
 1. Quản trị rủi ro tài chính dự án.
 • Công cụ đo hiệu quả tài chính: NPV, IRR, Thời gian hoàn vốn, DSCR
 1. Quản lý việc xây dựng hệ thống thông số trong tính toán hiệu quả tài chính
 • Thông số doanh thu và các căn cứ thực tế
 • Thông số chi phí và các căn cứ thực tế
 • Vấn đề dự báo lãi suất cho vay, tỷ giá hối đoái
 • Ứng dụng tình huống – Tòa nhà The Number One
 1. Quản lý phương pháp tính toán hiệu quả tài chính
 • Quản trị chi phí vốn của dự án và WACC
 • Vấn đề tính chính xác Tổng đầu tư & tính toán dự phòng phí theo quy định luật pháp
 • Kỹ thuật lượng hóa quản trị Rủi ro của Dự án (vấn đề độ nhạy của dự án)
 1. Rủi ro dự án đến từ những biến động kinh tế vĩ mô

THIẾT LẬP HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ

 • Tổng quan về hệ thống kiểm soát nội bộ
 • Yếu tố quyết định hệ thống kiểm soát nội bộ
 • Khung kiểm soát nội bộ của COSO
 • Một số mô hình kiểm soát nội bộ khác
 • Cơ sở dữ liệu cho kiểm soát nội bộ
 • Thiết kế và đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ
 • Một số nội dung quan trọng của kiểm soát nội bộ
 • Viết báo cáo kiểm soát nội bộ

CHIẾN LƯỢC NGUỒN VỐN CHO DOANH NGHIỆP

 • Tổng quan về thị trường tài chính.
 • Nguồn vốn của một doanh nghiệp.
 • Phương thức tiếp cận các nguồn vốn.
 • Sử dụng nguồn vốn hiệu quả.
 • Quản trị nguồn vốn.
 • Kỹ năng trả nợ.
Thông tin khai giảng
 • Ngày khai giảng: Đang cập nhật
 • Địa điểm học: Đà Nẵng
 • Học phí: 13.000.000đ/1hv
 • Ưu đãi: Liên hệ bộ phận tư vấn

 • Thông tin liên hệ

  TRƯỜNG DOANH NHÂN TOP OLYMPIA


  Văn phòng Đà Nẵng
 • Địa chỉ: 59 Trần Phú, Hải Châu 1, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
 • Hotline: 0905 942 555 - 0949 684 888
 • Điện thoại: (02363) 990 666 - (02363) 987 278 - (02363) 991 333 - (02363) 987 272
 • Email: daotao@topolympia.com
 • Đất dự án Đà Nẵng

  Shophouse Đà Nẵng

  Nhà đất Đà Nẵng

  Ký gửi nhà đất Đà Nẵng

  Đất nền Đà Nẵng