Khóa học đấu thầu qua mạng

Tại Thanh Hóa

( Thông tư 07/2016/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu,
hồ sơ yêu cầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu qua mạng )

– Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;
– Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành một số Điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
– Căn cứ Thông tư 07/2016/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ
yêu cầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu qua mạng .

Nội dung khóa học

Chuyên đề 1: Giới thiệu tổng quát về Hệ thống đấu thầu qua mạng

Giới thiệu Thông tư số 07/2016/TT-BKHĐT ngày 29/6/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu qua mạng mạng có hiệu lực từ ngày 15/08/2016.

 • Giới thiệu trang chủ Hệ thống Đấu thầu qua mạng
 • Chức năng của bên mời thầu
 • Công nghệ bảo mật
 • Các phân hệ chức năng của Hệ thống đấu thầu qua mạng

Chuyên đề 2: Đăng ký người dùng bên mời thầu; Đăng thông báo mời thầu và cho phép tải Hồ sơ mời thầu

 • Đăng ký người dùng đối với bên mời thầu
 • Đăng tải thông báo mời thầu
 • Cho phép đăng tải hồ sơ mời thầu
 • Áp dụng hợp đồng trọn gói cho gói thầu mua sắm hàng hóa (MSHH) đối với đấu thầu qua mạng.
 • Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu phải bao gồm Mẫu hợp đồng quy định chi tiết các điều, khoản để nhà thầu làm cơ sở chào thầu và làm cơ sở thương thảo, hoàn thiện, ký kết và thực hiện hợp đồng
 • Hợp đồng ký kết giữa chủ đầu tư, bên mời thầu với nhà thầu phải:
  • Tuân thủ theo Mẫu hợp đồng, các điều kiện hợp đồng quy định trong hồ sơ và các hiệu chỉnh, bổ sung do nhà thầu đề xuất được chủ đầu tư chấp thuận trong quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng.
  • Không trái với quy định pháp luật về đấu thầu và quy định pháp luật khác có liên quan.
 • Mẫu hồ sơ mời thầu MSHH (Mẫu số 01) và Mẫu hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh MSHH (Mẫu số 02) với đấu thầu qua mạng ban hành kèm Thông tư này.

Chuyên đề 3: Quy trình

 • Quy trình tải hồ sơ mời thầu, nộp hồ sơ dự thầu của Nhà thầu
 • Mở thầu qua mạng của bên mời thầu
 • Tra cứu kết quả mời thầu dành cho Nhà thầu
Thông tin khai giảng
 • Ngày khai giảng: Đang cập nhật
 • Địa điểm học: Thanh Hóa
 • Học phí: 1.600.000 đ/hv
 • Ưu đãi: Liên hệ bộ phận tư vấn

 • Thông tin liên hệ

  TRƯỜNG DOANH NHÂN TOP OLYMPIA


  Văn phòng Nghệ An
 • Địa chỉ: Tầng 5, số 11 Đại lộ Lê Nin, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An
 • Hotline: 02388686181
 • Điện thoại: 0888.503.444 (Mrs. Hiền) - 0943.274.999 (Ms. Mơ) – 0915.675.222 (Ms. Quỳnh Anh) - 0379.015.224 (Ms Uyên) - 0915.483.366 (Ms Hà)
 • Email: daotao@topolympia.com
 • Căn hộ Đà Nẵng

  Shophouse Đà Nẵng

  Ký gửi nhà đất Đà Nẵng

  Chuyên gia tư vấn đầu tư bất động sản tại Đà Nẵng

  Shantira Beach Resort & Spa