Khóa học chiến lược nguồn vốn cho Doanh nghiệp

Tại Đà Nẵng

Vốn sản xuất kinh doanh trong các doanh nghiệp là yếu tố quan trọng quyết định tới sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Bởi vậy bất kỳ một doanh nghiệp nào muốn tồn tại và phát triển phải quan tâm đến vấn đề tạo lập vốn, quản lý đồng vốn sao cho có hiệu quả, nhằm mang lại lợi nhuận cao nhất và bền vững cho doanh nghiệp trên cơ sở tôn trọng các nguyên tắc quản lý tài chính, tín dụng và chấp hành đúng pháp luật nhà nước.

Sự phát triển kinh doanh với quy mô ngày càng lớn của các doanh nghiệp đòi hỏi phải có một lượng vốn ngày càng nhiều. Mặt khác ngày nay sự tiến bộ của khoa học công nghệ với tốc độ cao và các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong điều kiện của nền kinh tế mở với xu thế quốc tế hoá ngày càng mở rộng, sự cạnh tranh trên thị trường ngày càng khốc liệt thì nhu cầu vốn dài hạn của doanh nghiệp cho sự đầu tư phát triển ngày càng lớn. Đòi hỏi các doanh nghiệp phải có chiến lược nguồn vốn hiệu quả nhằm huy động cao độ nguồn vốn bên trong cũng như bên ngoài, đồng thời giúp quản lý và điều hành kiểm soát các hoạt động về tình hình sử dụng nguồn vốn và phân bổ nguồn vốn sao cho hợp lý tránh tình trạng dư thừa, lãng phí, thất thu nguồn vốn làm ảnh hưởng đến sự phát triển kinh doanh của doanh nghiệp về dài hạn..

Đối tượng tham gia
 • Chủ tịch HĐQT, HĐTV
 • Tổng giám đốc, Phó tổng Giám đốc
 • Ban lãnh đạo doanh nghiệp.
 • Giám đốc các công ty, tổ chức.
 • Trưởng các bộ phận, trưởng phòng ban… của các công ty trong và ngoài nước.
 • Các học viên khác có nhu cầu
Nội dung khóa học
 • Tổng quan về thị trường tài chính.
 • Nguồn vốn của một doanh nghiệp.
 • Phương thức tiếp cận các nguồn vốn.
 • Sử dụng nguồn vốn hiệu quả.
 • Quản trị nguồn vốn.
 • Kỹ năng trả nợ.
Thông tin khai giảng
 • Ngày khai giảng: Đang cập nhật
 • Địa điểm học: Đà Nẵng
 • Học phí: 3.000.000 đ
 • Ưu đãi: giảm 40% học phí từ khi nộp trước ngày 10/1/2018

 • Thông tin liên hệ

  TRƯỜNG DOANH NHÂN TOP OLYMPIA


  Văn phòng Đà Nẵng
 • Địa chỉ: 59 Trần Phú, Hải Châu 1, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
 • Hotline: 0905 942 555 - 0949 684 888
 • Điện thoại: 0989 676 878 - 0949 684 888 - 0888 444 157 - 02363.987.278 - 02363.990.666
 • Email: daotao@topolympia.com
 • Căn hộ Đà Nẵng

  Shophouse Đà Nẵng

  Ký gửi nhà đất Đà Nẵng

  Chuyên gia tư vấn đầu tư bất động sản tại Đà Nẵng

  Shantira Beach Resort & Spa