Thạc sĩ Đào Hoài Bắc

Thạc sĩ Đào Hoài Bắc
  • Nguyên Trưởng phòng Hành chánh – Quản trị nhân viên Công ty TNHH BiTi’S
  • Nguyên Phó Tổng Giám đốc  kiêm Giám đốc nhân sự Công ty Dệt may Thành Công TCM.
  • Nguyên Phó Tổng giám đốc Hệ thống siêu thị VINATEX Tổng công ty Dệt may Việt Nam.
  • Nguyên Phó Tổng Giám đốc Tập Đoàn kỹ nghệ gỗ Trường Thành.
  • Giám đốc điều hành, Trưởng ban Kiểm toán nội bộ Công ty CP thương mại thủy sản ACIFISH FOOD.

Đất dự án Đà Nẵng

Shophouse Đà Nẵng

Nhà đất Đà Nẵng

Ký gửi nhà đất Đà Nẵng

Đất nền Đà Nẵng