Nâng cao năng lực Quản trị Doanh nghiệp bằng BSC và KPI

Tại Đà Nẵng

Balanced Score Card (Thẻ cân bằng điểm) & Key Performance Indicator (Chỉ số đo lường hiệu suất công việc)

Khóa học “Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp hiệu quả bằng BSC & KPI” được thiết kế nhằm cung cấp cho học viên _ những người tham gia hiểu về hệ thống thẻ điểm cân bằng (BSC), sự cần thiết phải áp dụng mô hình BSC và cách thức xây dựng hiệ thống chỉ tiêu đánh giá kết quả công việc (KPIs) theo chiến lược và phù hợp từng phòng ban và từng cá nhân trong công ty. Mặt khác khóa học này còn cung cấp những hướng dẫn ban đầu về việc làm thế nào chuyển chiến lược của công ty thành hoạt động cụ thể và cách đo lường, đánh giá các hoạt động này.

Một khi doanh nghiệp đã hình thành sứ mệnh, xác định những nhân tố ảnh hưởng và đề ra mục tiêu, doanh nghiệp cần phải đo lường sự tăng trưởng so với những mục tiêu đã đề ra và KPI chính là thước đo sự tăng trưởng này.

Mục tiêu khóa học

Các học viên nhận được những giá trị cốt lõi sau:

 • Mô tả được các khái niệm cơ bản, tầm quan trọng của BSC & KPI
 • Biết cách thiết lập 4 viễn cảnh BSC và các thước đo KPI cho các cấp độ quản trị doanh nghiệp.
 • Hướng dẫn sử dụng BSC & KPI để quản trị mục tiêu kinh doanh phù hợp với điều kiện Việt Nam;
 • Hướng dẫn xây dựng bộ khung _từ điển năng lực để đánh giá hoàn thiện KPI;
 • Đánh giá được hiện trạng hệ thống quản trị nội bộ của đơn vị khi so sánh với các hệ thống BSC/KPIs.
 • Chia sẻ biểu mẫu đánh giá mức độ hoàn thành công việc áp dụng cho đơn vị.
 • Chia sẻ các tình huống thường gặp phải trong đơn vị khi tiến hành xây dựng KPI
Đối tượng tham gia
 • Hội đồng Quản trị; Ban Giám đốc
 • Cán bộ quản lý trung và cao cấp
 • Cán bộ phòng Kế hoạch, Quản lý nhân sự
 • Cá nhân/ nhóm được giao nhiệm vụ thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp
 • Những ai quan tâm đến cân bằng mục tiêu và cách thức xây dựng KPI.
Phương pháp giảng dạy

Giảng viên sử dụng các phương pháp đào tạo sau đây để chuyển tải nội dung khoá học :

 • Thảo luận mở (Open discussion)
 • Nghiên cứu tình huống (Case Study).
 • Bài tập tự đánh giá (Self_assessment)
 • Thủ thuật “Não công” (Brainstorm).
 • Thuyết giảng ngắn (Mini-lecture).
Nội dung khóa học

Tổng quan về BSC _ Xây dựng bản đồ chiến lược cho doanh nghiệp

 • Khái niệm về Balanced Score Card (Thẻ cân bằng điểm) BSC
 • Các phương diện chiến lược của thẻ cân bằng điểm _ BSC
 • Mô hình BSC
 • Quan hệ nhân quả trong sử dụng BSC
 • Hướng dẫn xây dựng bản đồ chiến lược cho chi nhánh/ các bộ phận của doanh nghiệp
 • Phân tích SWOT
 • Làm thế nào để sử dụng bảng điểm cân bằng

Giới thiệu khái niệm và mục đích sử dụng KPI

 • Khái niệm KPI là gì?
 • Mục đích sử dụng KPI trong việc đánh giá
 • Lợi ích khi sử dụng chỉ số KPI
 • Các đặc điểm của KPI
 • Kết quả đo lường của KPI
 • Thiết lập mục tiêu công ty xuống khối phòng, phòng ban, cá nhân
 • Cách thức triển khai mục tiêu theo tiêu chí SMART

Quy trình xây dựng KPI

 • Giới thiệu quy trình xây dựng KPI
  • Xác định bản đồ chiến lược doanh nghiệp
  • Xác định bộ phận/người xây dựng KPI
  • Xác định các KRAs (Keys Result Area) của bộ phận
  • Xác định vị trí chức danh và các trách nhiệm chính của vị trí chức danh
  • Xác định các chỉ số KPIs (chỉ số đánh giá) _ Tính toán trọng số các chỉ tiêu KPIs
  • Xác định mức độ điểm số cho các kết quả đạt được
  • Liên hệ giữa kết quả đánh giá KPIs và lương, thưởng
 • Một số vấn đề cần lưu ý khi xây dựng KPI

Các vấn đề cần quan tâm khi ứng dụng BSC & KPI trong quá trình quản lý

 • Các điều kiện cần thiết để áp dụng thành công BSC & KPI tại các doanh nghiệp VN
 • Thuận lợi và khó khăn khi triển khai BSC & KPI tại các Việt Nam
 • Nhận diện các vấn đề ở DN liên quan đến quản trị mục tiêu và đánh giá thành tích
Thông tin khai giảng
 • Ngày khai giảng: Đang cập nhật
 • Địa điểm học: Đà Nẵng
 • Học phí: 3.000.000đ
 • Ưu đãi: Liên hệ bộ phận tư vấn

 • Thông tin liên hệ

  TRƯỜNG DOANH NHÂN TOP OLYMPIA


  Văn phòng Đà Nẵng
 • Địa chỉ: 59 Trần Phú, Hải Châu 1, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
 • Hotline: 0949 684 888
 • Điện thoại: 0949 684 888 - 0989 676 878 - 0888 444 157
 • Email: daotao@topolympia.com
 • Căn hộ Đà Nẵng

  Shophouse Đà Nẵng

  Ký gửi nhà đất Đà Nẵng

  Chuyên gia tư vấn đầu tư bất động sản tại Đà Nẵng

  Shantira Beach Resort & Spa