Khóa học Lập và thẩm định dự án đầu tư

Tại Đà Nẵng

Đánh giá một dự án khả thi về mặt tài chính để quyết định có nên đầu tư hay không, để kêu gọi cổ đông tham gia góp vốn vào dự án, để đi vay/nhà tài trợ thẩm định có nên cho dự án vay hay không, hoặc để các cơ quan chức năng phê duyệt và cấp phép, … luôn là một trong những vấn đề đang được rất nhiều công ty, tổ chức, và ngân hàng quan tâm.

Hiện nay, việc các tổ chức khác nhau có thể sử dụng các phương pháp thẩm định khác nhau đã gây ra nhiều tranh cãi và khó khăn trong quá trình ra quyết định. Chính vì vậy, một khung thẩm định thống nhất và khách quan theo các tiêu chuẩn thẩm định quốc tế hiện hành trở thành một nhu cầu thiết thực của tất cả chúng ta – những nhà nghiên cứu học thuật, những chuyên gia tài chính, và những người thực hành thẩm định dự án tại các doanh nghiệp. Hơn nữa, chúng ta không chỉ muốn chuyên nghiệp hóa qui trình và kỹ thuật thẩm định dự án mà còn mong muốn tìm hiểu xem các doanh nghiệp trên thế giới đã và đang làm điều đó như thế nào nhằm chuẩn hóa bằng một tiếng nói chung trong lĩnh vực thẩm định dự án.

Để đáp ứng nhu cầu này, Trường Doanh nhân Top Olympia mở khoá đào tạo “Lập và Thẩm định dự án đầu tư” nhằm cung cấp cho các cá nhân và tổ chức một khung thẩm định thống nhất theo cách tiếp cận của tài chính doanh nghiệp hiện đại để giúp quá trình thẩm định các dự án đầu tư dễ dàng hơn.

Mục tiêu khóa học
 • Nắm vững phương pháp thẩm định để áp dụng vào các dự án đầu tư đang và sẽ diễn ra tại đơn vị.
 • Hiểu rõ qui trình thẩm định và thực hiện một dự án đầu tư sẽ như thế nào.
 • Biết cách xây dựng báo cáo ngân lưu của bất kỳ một dự án đầu tư nào.
 • Nắm vững kỹ thuật chiết khấu dòng tiền và các ứng dụng trong phân tích đầu tư và phân tích tài chính.
 • Sử dụng thành thục trên máy tính các chỉ tiêu đánh giá dự án đầu tư đang được sử dụng phổ biến trên thế giới.
 • Phân biệt các quan điểm thẩm định dự án khác nhau, từ đó tránh được sự mơ hồ cũng như bất đồng đối với kết quả thẩm định.
 • Hiểu được tầm quan quan trọng của suất chiết khấu, lựa chọn suất chiết khấu thích hợp cho từng quan điểm, từng loại dự án.
 • Phân tích và hiểu được tác động lạm phát lên kết quả thẩm định dự án.
 • Am tường các kỹ thuật phân tích rủi ro của dự án để nhận dạng được nguồn, độ lớn, cũng như cách thức chia sẻ rủi ro (đặc biệt là sử dụng phần mềm phân tích rủi ro Crystal Ball)
 • Biết cách ước lượng chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu bằng cách sử dụng mô hình định giá tài sản vốn CAPM.
 • Trao đổi kinh nghiệm về thực tiễn thẩm định dự án ở các doanh nghiệp ở nhiều nước trên thế giới.
 • Thực hành lập và thẩm định dự án trên Excel
Đối tượng tham gia
 • Cán bộ, chuyên viên đang làm công tác thiết lập, thẩm định và quản lý dự án đầu tư ở các công ty, ngân hàng
 • Các chuyên viên làm việc cho chủ đầu tư, nhà tư vấn thiết kế, nhà thầu và các Ban Quản Lý Dự Án.
 • Cán bộ phòng tín dụng và thẩm định tại các Ngân hàng.
 • Các cán bộ đang công tác tại các phòng Kế hoạch, Tài Chính, Dự Án.
 • Sinh viên năm cuối ở các ngành kinh tế, đầu tư, tài chính, tín dụng, quản trị kinh doanh, và quản lý công nghiệp.
 • Các giảng viên đã và đang chuẩn bị giảng dạy trong các lĩnh vực đầu tư, dự án, và tài chính doanh nghiệp
Phương pháp giảng dạy

Phương pháp giảng dạy dựa trên cách tiếp cận giải quyết vấn đề, thực hành và phát huy tối đa tính chủ động của học viên. Trong quá trình học, học viên được khuyến khích liên hệ thực tiễn các hoạt động của mình để phát hiện ra các vấn đề tồn tại và có cơ hội chia sẻ trong lớp học. Như vậy vấn đề sẽ được phân tích và sử dụng như các ví dụ minh hoạ sống động. Học viên cũng sẽ thực hành các kỹ năng tại lớp. Trong khoa học, với vai trò là người dẫn dắt và hổ trợ, giảng viên sẽ vận dụng phương pháp học tương tác để học viên chủ động tiếp nhận kỹ năng mới, thông qua những hoạt động như thảo luận nhóm. Các bài tập ứng dụng là những gợi ý để học viên xây dựng kế hoạch hành động cá nhân để áp dụng cho chính mình sau khoá học.

Nội dung khóa học

I. Tổng quan về thẩm định dự án đầu tư

 • Quy trình thẩm định dự án đầu tư
 • Phương pháp luận của thẩm định dự án đầu tư
 • Thế nào là một khung thẩm định dự án có hệ thống?
 • Các quan điểm cơ bản trong thẩm định dự án đầu tư
 • Các khía cạnh cơ bản trong thẩm định dự án đầu tư
 • Thẩm định tài chính các dự án đầu tư và mục tiêu tối đa hóa giá trị doanh nghiệp
 • Vai trò của phân tích tài chính của dự án đầu tưQuy trình thực hiện phân tích tài chính một dự án đầu tư.

II. Xây dựng báo cáo lưu chuyển tiền tệ/ngân lưu (Phương pháp trực tiếp)

 • Cấu trúc bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp
 • Thông tin đầu vào cần thiết để xây dựng báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 • Nguyên tắc cơ bản khi xây dựng báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 • Các quy ước khi xây dựng báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 • Xử lý yếu tố đất đai trong thẩm định tài chính dự án
 • Xử lý khấu hao trong thẩm định tài chính dự án
 • Các bước xây dựng báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp

III. Xây dựng báo cáo lưu chuyển tiền tệ/ngân lưu (Phương pháp gián tiếp)

 • Cấu trúc bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ của quan điểm TIPV theo phương pháp gián tiếp
 • Cấu trúc bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ của quan điểm EPV theo phương pháp gián tiếp
 • Quy trình xây dựng báo cáo lưu chuyển tiền tệ của quan điểm TIPV theo phương pháp gián tiếp
 • Quy trình xây dựng báo cáo lưu chuyển tiền tệ của quan điểm EPV theo phương pháp gián tiếp
 • Tại sao cần điều chỉnh khấu hao và các khoản chi phí phân bổ khác?
 • Tại cần điều chỉnh khoản lãi phát sinh?
 • Tại sao cần điều chỉnh các khoản đầu tư vốn cố định và giá trị thanh lý?
 • Tại sao cần điều chỉnh các khoản đầu tư vốn lưu động
 • So sánh với phương pháp trực tiếp

IV. Giá trị tiền tệ theo thời gian

 • Tại sao tiền tệ có giá trị theo thời gian
 • Giá trị tương lai của một số tiền
 • Chiết khấu, suất chiết khấu, và thừa số chiết khấu
 • Tổng hiện giá của một chuỗi niên kim (perpetuity) và ý nghĩa của nó trong thẩm định dự án
 • Tổng hiện giá của một dòng tiền đều hữu hạn (annuity) và ý nghĩa của nó trong thẩm định dự án
 • Một số ứng dụng quan trọng của dòng tiền đều hữu hạn trong thẩm định dự án

V. Các tiêu chí quyết định đầu tư

 • Thế nào là một tiêu chí quyết định đầu tư tốt?
 • Phân loại các tiêu chí quyết định đầu tư
 • Các chỉ số tài chính quan trọng của dự án
 • Tiêu chí hiện giá ròng (NPV)
 • Tiêu chí suất sinh lợi nội bộ (IRR)
 • Tiêu chí suất sinh lợi nội bộ điều chỉnh (MIRR)
 • Tiêu chí tỷ số lợi ích chi phí (BCR)
 • Thời gian hoàn vốn (PP)
 • Tiêu chí hệ số đảm bảo trả nợ (DSCR)

VI. Lựa chọn suất chiết khấu thích hợp

 • Các quan điểm trong thẩm định tài chính dự án
 • Khái niệm và ý nghĩa lá chắn thuế của lãi vay trong thẩm định tài chính dự án
 • Chi phí sử dụng vốn là gì và tại sao nó quan trọng?
 • Suất sinh lợi kỳ vọng của vốn chủ sở hữu khi dự án có vay nợ (ke)
 • Suất sinh lợi kỳ vọng của vốn chủ sở hữu khi dự án không có vay nợ (r)
 • Chi phí sử dụng vốn bình quân gia quyền trước thuế (before-tax WACC) và quan điểm TIPV
 • Chi phí sử dụng vốn bình quân gia quyền sau thuế (after-tax WACC) và quan điểm toàn bộ vốn chủ sở hữu (AEPV)
 • Cơ cấu tài chính của dự án và before-tax WACC
 • Mối quan hệ giữa ke, r, before-tax WACC, và kd (lãi vay)
 • Hiện giá của lá chắn thuế của lãi vay
 • Khái niệm giá trị dự án khi có vay nợ (VL) và giá trị dự án khi không có vay nợ (VUL)
 • NPV và các quan điểm khác nhaU
 • IRR, MIRR và các quan điểm khác nhau

VII. Phân tích rủi ro

 • Tổng quan về phân tích rủi ro:
  • Phân tích tính khả thi của dự án
  • Đánh giá các rủi ro của dự án
  • Quy trình quản lý rủi ro dự án
  • Lập kế hoạch quản lý rủi ro
  • Triển khai kế hoạch ứng phó rủi ro
  • Đề cương về kế hoạch quản lý rủi ro
  • Phân tích rủi ro định tính và phân tích rủi ro định lượng
 • Các kỹ thuật phân tích rủi ro tất định
  • Nhận diện các biến rủi ro chủ yếu của dự án
  • Kỹ thuật phân tích độ nhạy
  • Hạn chế của phân tích độ nhạy là gì?
  • Kỹ thuật phân tích kịch bản
Thông tin khai giảng
 • Ngày khai giảng: Đang cập nhật
 • Địa điểm học: Đà Nẵng
 • Học phí: 6.000.000 đ
 • Ưu đãi: Liên hệ 0949.684.888 – 02363.990.666 – 3987.278

 • Thông tin liên hệ

  TRƯỜNG DOANH NHÂN TOP OLYMPIA


  Văn phòng Đà Nẵng
 • Địa chỉ: 59 Trần Phú, Hải Châu 1, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
 • Hotline: 0905 942 555 - 0949 684 888
 • Điện thoại: 0989 676 878 - 0949 684 888 - 0888 444 157 - 02363.987.278 - 02363.990.666
 • Email: daotao@topolympia.com
 • Căn hộ Đà Nẵng

  Shophouse Đà Nẵng

  Ký gửi nhà đất Đà Nẵng

  Chuyên gia tư vấn đầu tư bất động sản tại Đà Nẵng

  Shantira Beach Resort & Spa