Khoá học Giám Đốc Điều Hành Bệnh viện

Tại Đà Nẵng

Hiện nay, cùng với sự phát triển của nền kinh tế, khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin, thì sự phát triển của mỗi bệnh viện sẽ phụ thuộc rất nhiều vào trình độ quản lý, điều hành hoạt động cấp Quản lý, lãnh đạo bệnh viện, phòng khám. Nếu coi Bệnh viện/phòng khám như một Doanh nghiệp thì người CEO Bệnh viện phòng khám cũng phải hội tụ đủ kiến thức, kỹ năng lãnh đạo và điều hành như của một chủ doanh nghiệp.

Việc nâng cao năng lực quản lý, lãnh đạo, điều hành cho các giám đốc, quản lý, lãnh đạo của các bệnh viện, phòng khám, trung tâm y tế cũng là chủ trương mà Bộ y tế hướng tới và thông qua nhiều văn bản, thông tư, quyết định như:

 • Thông tư số 22/2013/TT-BYT ngày 09/08/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn đào tạo liên tục cho cán bộ y tế;
 • Quyết định số 866/QĐ-BYT ngày 14/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt tài liệu “Chuẩn năng lực lãnh đạo, quản lý cơ bản của Giám đốc Bệnh viện”;
 • Quyết định số 3761/QĐ-BYT của Bộ Y tế ngày 18/08/2017 về việc phê duyệt chương trình đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạ, quản lý cho Giám đốc, phó giám đốc bệnh viện;

Thấu hiểu điều này, Trường Doanh nhân Top Olympia – đơn vị giàu kinh nghiệm tổ chức các chương trình đào tạo dành cho đội ngũ doanh nhân, cấp Lãnh đạo, quản lý các doanh nghiệp, bệnh viện, phòng khám, tổ chức, cơ quan, xí nghiệp nhiều năm qua triển khai chương trình đặc thù dành riêng cho khối bệnh viện, phòng khám, trung tâm y tế, khoá học GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH BỆNH VIỆN  nhằm mang lại cho người học những phương pháp quản lý và điều hành hiện đại và hiệu quả nhất để ứng dụng vào công việc tại đơn vị.

Mục tiêu khóa học

1. Về mặt Kiến thức: Sau khoá học, học viên sẽ:

 • Nắm được hệ thống bệnh viện tại Việt Nam, luật và chính sách có ảnh hưởng tới hoạt động của bệnh viện, phòng khám, trung tâm y tế….
 • Hiểu và trình bày được lý thuyết quản lý, lãnh đạo vào công tác quản lý bệnh viện: quản lý nguồn nhân lực, quản lý chất lượng, quản lý thông tin, quản lý tài chính, quản lý dược, quản lý vật tư y tế, kiểm soát nhiễm khuẩn, dinh dưỡng lâm sàng, chăm sóc khách hàng.
 • Hiểu và trình bày các khái niệm và nguyên lý lãnh đạo, quản lý bệnh viện và các bước lập kế hoạch chiến lược phát triển Bệnh viện.
 • Nắm được khái niệm cơ bản về an toàn người bệnh và hệ thống quản lý sự cố y khoa tại bệnh viện.
 • Nắm được các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng bệnh viện.

2. Về mặt Kỹ năng: Sau khoá học, học viên sẽ:

 • Ứng dụng được kiến thức quản lý, lãnh đạo vào công tác quản lý bệnh viện: quản lý nguồn nhân lực, quản lý chất lượng, quản lý thông tin, quản lý tài chính, quản lý hậu cần liên quan (dược, vật tư y tế, kiểm soát nhiễm khuẩn, dinh dưỡng lâm sàng, trang thiết bị…), nâng tầm chất lượng dịch vụ khách hàng.
 • Xây dựng kế hoạch hoạt động, theo dõi, giám sát và đánh giá các hoạt động bệnh viện, phòng khám, TTYT
 •  Xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển bệnh viện, phòng khám, TTYT
 • Biết và quản lý rủi ro, sự cố y khoa trong bệnh viện, phòng khám, TTYT.
 • Ứng dụng được một số kỹ năng quản lý cơ bản: kỹ năng quản lý nhân sự, giải quyết xung đột, làm việc nhóm.

3. Về mặt Thái độ: Sau khoá học, học viên sẽ:

 • Hiểu rõ tầm quan trọng của công tác quản lý, nâng cao chất lượng bệnh viện, phòng khám, TTYT
 • Hiểu rõ tầm quan trọng của vấn đề an toàn người bệnh và quản lý sự cố y khoa.
Đối tượng tham gia
 • Các Y, bác sĩ, cán bộ lãnh đạo, quản lý của bệnh viện, phòng khám (Trưởng, Phó phòng và Khoa chuyên môn),
 • Trung tâm y tế; Các cơ sở y tế công lập và ngoài công lập.
 • Công chức, viên chức đang làm công tác quản lý bệnh viện, phòng khám hoặc được quy hoạch làm công tác quản lý bệnh viện tại các cơ sở y tế.
 • Các học viên sau Đại học có nhu cầu nâng cao kinh nghiệm và kiến thức phục vụ nhu cầu quản lý và điều hành bệnh viện, phòng khám.
Nội dung khóa học

I. TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ BỆNH VIỆN – PHÒNG KHÁM VÀ CHÂN DUNG CEO BỆNH VIỆN – PHÒNG KHÁM – TRUNG TÂM Y TẾ

 • Tổng quan về quản lý bệnh viện, phòng khám, TTYT
 • Chân dung CEO Bệnh viện, phòng khám, TTYT thời công nghệ số
 • CEO – Nghề & Nghiệp

II. LÃNH ĐẠO BỆNH VIỆN – PHÒNG KHÁM VỚI PHƯƠNG PHÁP LẬP CHIẾN LƯỢC VÀ VẬN HÀNH

 • Chiến lược là gì?; Chiến thuật là gì?
 • Hệ thống chiến lược trong bệnh viện, phòng khám, TTYT
 • Chiến lược bệnh viện, phòng khám, TTYT thời đại công nghệ số
 • Xây dựng chiến lược bệnh viện, phòng khám, TTYT với các công cụ phân tích
 • Quy trình quản trị chiến lược
 • Một số chiến lược điển hình
 • Triển khai chiến lược tới các bộ phận, phòng ban tại Bệnh viện, phòng khám, TTYT

III. QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH VÀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRONG BỆNH VIỆN – PHÒNG KHÁM – TRUNG TÂM Y TẾ

 1. QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH TRONG BỆNH VIỆN – PHÒNG KHÁM, TTYT
  • Tổng quan về Quản trị tài chính
  • Phân tích hiệu quả tài chính trong bệnh viện, phòng khám, TTYT
  • Các quy tắc Quản trị tài chính
  • Kế hoạch tài chính và dự toán thu chi
  • Quản trị dòng tiền của bệnh viện, phòng khám, TTYT và dự báo dòng tiền
  • Các công cụ tiền tệ, định mức kinh tế kỹ thuật & công cụ tài chính
  • Quản trị vốn lưu động, Quản trị vốn cố định
 1. KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG BỆNH VIỆN, PHÒNG KHÁM, TRUNG TÂM Y TẾ
  • Hiểu về công tác kế toán
  • Định nghĩa, mục đích, bản chất của kế toán quản trị;
  • Một số dạng Báo cáo kế toán nội bộ của bệnh viện, phòng khám.
  • Cách xác định và phân loại chi phí;
  • Sử dụng thông tin kế toán quản trị thông qua báo cáo nội bộ của bệnh viện, phòng khám.

IV. QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC TRONG BỆNH VIỆN – PHÒNG KHÁM – TRUNG TÂM Y TẾ

 • Chiến lược bệnh viện và chiến lược nguồn nhân lực trong bệnh viện, phòng khám, TTYT
 • Hoạch định & phân tích nguồn nhân lực
 • Quy trình xây dựng chiến lược nguồn nhân lực
 • Lựa chọn chiến lược ngắn hạn và dài hạn
 • Thiết lập kế hoạch phát triển nhân lực
 • Xây dựng đội ngũ nhân sự cho bệnh viện, phòng khám, TTYT
 • Chiến lược xây dựng nhân sự cao cấp
 • Triển khai thực hiện, kiểm tra, đo lường và đánh giá chiến lược nguồn nhân lực.

V. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG & QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG BỆNH VIỆN

 1. Quản lý chất lượng bệnh viện, phòng khám, trung tâm y tế
  • Tổng quan về quản lý và quản lý chất lượng bệnh viện
  • Giới thiệu mô hình quản lý chất lượng toàn diện (TQM)
  • Xác định vấn đề cần cải thiện
  • Đánh giá tình hình; Phân tích vấn đề
  • Lựa chọn giải pháp và viết kế hoạch hành động
  • Kinh nghiệm áp dụng TQM tại 1 số bệnh viện Việt Nam
  • Giới thiệu bộ tiêu chí về Quản lý chất lượng và định hướng quản lý chất lượng bệnh viện tại Việt Nam
  • Hướng dẫn tự đánh giá bệnh viện theo bộ tiêu chí về quản lý chất lượng
 1. Quản trị rủi ro trong bệnh viện, phòng khám, trung tâm y tế
  • Tiếp cận tư duy Quản trị rủi ro trong quản lý bệnh viện
  • Nhận diện rủi ro hệ thống và rủi ro không hệ thống
  • Các phương pháp và kỹ thuật triển khai quản lý rủi ro
  • Đánh giá rủi ro
  • Xác định các biện pháp kiểm soát rủi ro tối ưu
  • Các công cụ hiệu quả nhất trong quản lý rủi ro
  • Xây dựng văn hoá quản trị rủi ro và truyền thông

VI. NÂNG TẦM DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG VĂN HOÁ BỆNH VIỆN – PHÒNG KHÁM – TRUNG TÂM Y TẾ

 1. NÂNG TẦM DỊCH VỤ TẠI BỆNH VIỆN – PHÒNG KHÁM – TRUNG TÂM Y TẾ
  • Dịch vụ khách hàng, vai trò của nâng cao dịch vụ khách hàng
  • Các yếu tố cấu thành dịch vụ khách hàng, thấu hiểu nhu cầu khách hàng, bệnh nhân
  • Thiết lập quy trình, phân tích và các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng tại bệnh viện, phòng khám
  • Triển khai thực hiện dịch vụ chăm sóc khách hàng, bệnh nhân
  • Xây dựng văn hoá giao tiếp trong bệnh viện, phòng khám, TTYT
 1. XÂY DỰNG VĂN HOÁ BỆNH VIỆN – PHÒNG KHÁM
  • Văn hóa doanh nghiệp, văn hoá bệnh viện là gì?
  • Vai trò và lợi ích của văn hóa bệnh viện, phòng khám, TTYT
  • Các yếu tố cấu thành văn hóa trong bệnh viện, phòng khám, TTYT
  • Xây dựng văn hóa bệnh viện, phòng khám, TTYT
  • Hiểu về thực tế “Văn hóa” hiện nay của bệnh viện, phòng khám, TTYT
  • Xây dựng văn hóa bệnh viện, phòng khám, TTYT
  • Thay đổi và quản lý văn hóa bệnh viện, phòng khám, TTYT

VII. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ CÔNG TÁC CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG BỆNH VIỆN -PHÒNG KHÁM – TRUNG TÂM Y TẾ

 1. Công nghệ 4.0 trong tự động hóa Bệnh viện, phòng khám, trung tâm y tế:
  • Vấn đề hạn chế của quản lý thủ công.
  • Giải pháp mới để nâng cao hiệu quả công việc
  • Thực hành làm việc nhóm bằng công nghệ
  • Các phương pháp làm việc hiệu quả
  • Tìm hiểu tổ chức hoạt động công ty
  • Xây dựng cây thư mục tổ chức kế hoạch các phòng ban
  • Triển khai Công nghệ 4.0 tại Bệnh viện, phòng khám, trung tâm y tế
 1. Chuyển đổi số trong Bệnh viện, phòng khám, trung tâm y tế
  • Giới thiệu về chuyển đổi số
  • Các xu hướng công nghệ trong quá trình chuyển đổi số
  • Máy tính
  • Điện toán đám mây
  • Công nghệ thực tế ảo
  • Các công nghệ kết nối
  • Trí tuệ nhân tạo – AI

VIII. QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU – MARKETING TRONG BỆNH VIỆN – PHÒNG KHÁM – TRUNG TÂM Y TẾ

 1. Quản trị thương hiệu:
  • Giá trị thương hiệu?
  • Bản chất của xây dựng thương hiệu.
  • Định vị để xây dựng thương hiệu bệnh viện, phòng khám, TTYT.
  • Chiến lược xây dựng thương hiệu bệnh viện, phòng khám, TTYT.
  • Nhận thức từ giá trị.
  • Tạo lập sự liên tưởng và cảm nhận từ thương hiệu.
  • Sự trung thành và giá trị của sự trung thành thương hiệu.
  • Thương hiệu của bệnh viện, phòng khám, TTYT và thương hiệu của CEO
 1. Các vấn đề về Marketing và truyền thông trong bệnh viện, phòng khám, TTYT
 • Những hiểu biết cơ bản về Marketing:
  • Tổng quan về Marketing và hoạt động Marketing tại Bệnh viện
  • Môi trường Marketing
  • Thị trường, phân khúc thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu, định vị thị trường.
 • Thông tin truyền thông Marketing:
  • Hệ thống thông tin Marketing
  • Mô hình truyền thông
  • Sáng tạo và ứng dụng sáng tạo trong Marketing
 • Dịch chuyển từ tiếp thị truyền thông sang đa kênh:
  • Hoạch định chiến lược và Kế hoạch Marketing
  • Định vị khách hàng, xây dựng và quản trị thương hiệu thời CNS
  • Truyền thông, quảng cáo, PR thời công nghệ số

IX. TÂM THẾ QUẢN LÝ VÀ NGHỆ THUẬT LÃNH ĐẠO

 • Phân biệt quản lý và lãnh đạo
 • Những phẩm chất cần thiết của nhà Lãnh đạo
 • Khái niệm về phong cách lãnh đạo
 • Các mô hình về phong cách lãnh đạo
 • Các yếu tố ảnh hưởng đến lựa chọn phong cách lãnh đạo
 • Tâm lý nhân viên và các chiến lược gây ảnh hưởng
 • Duy trì và tạo động lực làm việc cho nhân viên
 • Các chiến lược gây ảnh hưởng đến nhân viên
Hình ảnh khóa học
Thông tin khai giảng
 • Ngày khai giảng: 03/08/2024
 • Địa điểm học: Đà Nẵng
 • Thời lượng: 24 buổi
 • Học phí: 16.000.000 đ
 • Ưu đãi: Liên hệ: 0949 684 888 -0989 676 878 - 0888.444.157 - 0774.544.265

 • Thông tin liên hệ

  TRƯỜNG DOANH NHÂN TOP OLYMPIA


  Văn phòng Đà Nẵng
 • Địa chỉ: 59 Trần Phú, Hải Châu 1, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
 • Hotline: 0949 684 888
 • Điện thoại: 0949 684 888 - 0989 676 878 - 0888 444 157
 • Email: daotao@topolympia.com