Khóa học Chiến lược kinh doanh

Tại Đà Nẵng

Khóa đào tạo “Chiến lược Kinh doanh” được Top Olympia thiết kế riêng cho Lãnh đạo và các cấp quản lý, giúp học viên: Có được phương pháp luận và tư duy nền tảng về kinh doanh và quản trị doanh nghiệp để áp dụng vào thực tế;mối quan hệ hữu cơ giữa các phòng ban trong Doanh nghiệp sẽ được cải thiện rõ nétthông qua việc phối hợp các quyết định của mỗi phòng ban khác nhau;có cơ hội áp dụng các ý tưởng, chiến lược, chiến thuật vào trong phần mềm của chương trình học để trải nghiệm trước khi quyết định áp dụng trong thực tế tại đơn vị mình,không những Doanh nghiệp sẽ có định hướng rõ ràng, mà các cuộc họp còn mang lại hiệu quả tối ưu với thời gian tối thiểu…

Mục tiêu khóa học

Khóa học giúp các học viên có thể:

 • Giúp học viên nhận thức tổng quan về chiến lược kinh doanh và phương pháp lập kế hoạch kinh doanh;
 • Sau khóa học học viên có thể phân tích các chỉ số tài chính, quản trị rủi ro, sử dụng các công cụ trong huy động vốn cho dự án kinh doanh và kiểm soát các hoạt động tài chính;
 • Phương pháp triển khai kế hoạch kinh doanh & chia sẻ kinh nghiệm thực tế;
Đối tượng tham gia
 • Các cấp lãnh đạo và quản lý doanh nghiệp.
 • Giám đốc, Phó Giám đốc phụ trách Kinh doanh
 • Trưởng/ Phó phòng/ cán bộ nhân viên Phòng Kinh doanh, Phòng Kế hoạch
 • Tất cả cá nhân quan tâm và yêu thích đến dự án kinh doanh
Nội dung khóa học

I. Tổng quan Xây dựng chiến lược Kinh doanh

 • Toàn cảnh về xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh của các DNVN;
 • Các yếu tố cấu thành của chiến lược kinh doanh;
 • Quy trình quản lý chiến lược;
 • Xây dựng sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị cốt lõi
 • Xác định phạm vi chiến lược
 • Định vị chiến lược và phát triển giản đồ giá trị khách hàng
 • Chuỗi giá trị và lợi thế cạnh tranh

II. Phân tích chiến lược (SWOT)

 • Phương pháp và công cụ Phân tích và dự báo môi trường;
 • Đánh giá nội bộ xác định điểm mạnh, điểm yếu (Văn hóa doanh nghiệp và cơ cấu tổ chức, Nhân lực, Tài chính, công nghệ, năng lực cốt lõi.
 • Phân tích lợi thế cạnh tranh/năng lực cốt lõi
 • Phân tích Chiến lược sử dụng Ma trận

III.  Các chiến lược kinh doanh

 • Chiến cạnh tranh dựa trên khác biệt hóa
 • Chiến lược cạnh tranh dựa trên chi phí thấp.
Thông tin khai giảng
 • Ngày khai giảng: Đang cập nhật
 • Địa điểm học: Đà Nẵng
 • Học phí: 3.000.000đ
 • Ưu đãi: Liên hệ 0949.684.888 – 02363.990.666 – 02363.987.278

 • Thông tin liên hệ

  TRƯỜNG DOANH NHÂN TOP OLYMPIA


  Văn phòng Đà Nẵng
 • Địa chỉ: 59 Trần Phú, Hải Châu 1, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
 • Hotline: 0905 942 555 - 0949 684 888
 • Điện thoại: 0989 676 878 - 0949 684 888 - 0888 444 157 - 02363.987.278 - 02363.990.666
 • Email: daotao@topolympia.com
 • Căn hộ Đà Nẵng

  Shophouse Đà Nẵng

  Ký gửi nhà đất Đà Nẵng

  Chuyên gia tư vấn đầu tư bất động sản tại Đà Nẵng

  Shantira Beach Resort & Spa