Đồng hành cùng lớp Giám đốc điều hành tại Vinh 2016

Thực hiện Quyết định số 4892/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2012 về việc phê duyệt Đề án bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân Nghệ An giai đoạn 2012 – 2015, có tính đến năm 2020; Kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân Nghệ An năm 2015 được phê duyệt tại Quyết định số 581/QĐ-UBND ngày 09/02/2015 của UBND tỉnh Nghệ An. Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Tư vấn phát triển (Sở Kế hoạch và Đầu tư) phối hợp với Trường Đại học Kinh tế Nghệ AnTrường Đào tạo và Quản trị TOP OLYMPIA tổ chức Lớp Giám đốc điều hành – CEO với các thông tin sau:

1. Đối tượng tham gia:

– Lãnh đạo các doanh nghiệp; chủ hộ kinh doanh, chủ hộ trong các lang nghề; chủ trang trại, hợp tác xã tỉnh Nghệ An;
– Các cá nhân khác có nhu cầu.

2. Mục tiêu khoá học:

Bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân có khả năng hoạch định chiến lược kinh doanh, năng động, nhạy bén, thích nghi với sự thay đổi của môi trường kinh doanh. Có tinh thần dân tộc, văn hóa kinh doanh, có trách nhiệm xã hội cao, có thương hiệu, có đủ năng lực, trình độ để lãnh đạo, quản lý các doanh nghiệp hoạt động có chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh cao đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập kinh tế khu vực và thế giới.

3. Nội dung chuyên đề và giảng viên khóa học:

(xem chi tiết file kèm theo tại đây)

4. Thời gian: 28 buổi (112 tiết),  khai giảng sáng ngày 28/5/2016; học vào các ngày Thứ 7, Chủ nhật trong tuần.

5. Địa điểm: Khách sạn Beijing – Số 110, đường Mai Hắc Đế, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

6. Kinh phí: 12.000.000 đồng/khóa học

Trong đó:
– Ngân sách tỉnh hỗ trợ 4.000.000 đồng;
– Quỹ Khuyến học Trường Top Olympia hỗ trợ 2.000.000 đồng;
– Thu học phí học viên 6.000.000 đồng.

Hoàn thành khoá bồi dưỡng, học viên sẽ được Top Olympia cấp Giấy chứng nhận khóa học. Các học viên có nhu cầu đăng ký tham gia khóa bồi dưỡng trước ngày 09/5/2015.

Mọi thông tin chi tiết liên hệ:

Trường Doanh nhân Top Olympia – Chi nhánh tại Nghệ An

  • Địa chỉ        31 Nguyễn Viết Xuân, tp. Vinh, tỉnh Nghệ An.
  • Điện thoại   02388 686 181
  • Hot line       0949684888
  • Email          nghean@topolympia.edu.vn

Đồng hành cùng lớp Giám đốc điều hành tại Vinh 2015


Chia sẻ lên mạng xã hội