Tuyển dụng Nhân Viên Tư Vấn tại các chi nhánh

Tuyển dụng nhân viên tư vấnNhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng thị trường, nay chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng các vị trí sau tại các văn phòng:

1/ Nơi tuyển và Vị trí:

 • Đà Nẵng: 02 nhân viên tư vấn
 • Quảng Trị: 02 nhân viên tư vấn
 • Bình Định: 02 nhân viên tư vấn
 • Phú Quốc: 01 nhân viên tư vấn
 • Gia Lai: 02 nhân viên tư vấn

2/ Yêu Cầu:

 • Đam mê, nhiệt huyết với công việc tư vấn đào tạo cho cộng đồng Doanh nghiệp
 • Giới tính: Nữ
 • Tuổi: từ 22-30
 • Thái độ quan trọng hơn trình độ
 • Khả năng quan trọng hơn bằng cấp

3/ Địa điểm làm việc:

 • Ứng viên Tỉnh nào làm việc tại Tỉnh đó

4/ Các thông tin khác: Gặp trực tiếp

5/ Thông tin gửi về email: top.olympia@gmail.com. (Không tiếp qua điện thoại).

(Tìm hiểu thông tin về trường tại: http://top-olympia.edu.vn)