Ông Trương Đình Tuyển

  • Nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại Việt Nam
  • Trưởng đoàn Đàm phán Chính phủ về kinh tế và thương mại quốc tế
  • Nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xăng dầu Petrolimex.
  • Nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An.
  • Giảng viên cao cấp Trường Doanh nhân Top Olympia
CHIA SẺ