Tiến sĩ Vũ Thị Phượng

  • Đại học Tổng Hợp Lômônôxôp, Matxcơva, CHLB NGA.
  • Giảng viên Đại Học Kinh Tế TP.HCM,
  • Chuyên gia Tâm lý quản trị hàng đầu tại Việt Nam
  • Chuyên gia giảng dạy kỹ năng đàm phán, giao tiếp, bán hàng, thu hồi công nợ …. cho hàng trăm Doanh nghiệp
  • Giảng viên Viện Quản trị và Tài chính
  • Giảng viên Trường Doanh nhân Top Olympia.