Tiến sĩ Trần Huỳnh Thanh Nghị

  • Trưởng Bộ môn Luật kinh tế trường Đại học Kinh tế TP.HCM
  • Chuyên gia hỗ trợ pháp lý cho các Doanh nghiệp trong và ngoài nước.
  • Chuyên gia tư vấn pháp luật đầu tư cho các doanh nghiệp nước ngoài tại ViệtNam
  • Giảng viên Viện Quản trị và Tài chính
  • Giảng viên Trường Doanh nhân Top Olympia.