Tiến sĩ Trần Du Lịch

  • Ủy viên Ủy ban kinh tế của Quốc hội
  • Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Hồ Chí Minh
  • Giảng viên cao cấp các chương trình dành cho Lãnh đạo của Trường Doanh nhân Top Olympia.
CHIA SẺ