Tiến sĩ Thân Thị Thu Thuỷ

  • Giảng viên Khoa Ngân hàng, ĐH Kinh tế TP.HCM
  • Chuyên gia giảng dạy tài chính cho nhiều Doanh nghiệp
  • Giảng viên Viện Quản trị và Tài chính
  • Giảng viên Trường Doanh nhân Top Olympia.
CHIA SẺ