Tiến sĩ Thái Trí Dũng

  • Đại học tổng hợp Saint – Peterburg, Cộng Hòa Liên Bang Nga.
  • Giảng viên trường Đại học Kinh tế TP.HCM
  • Chuyên gia huấn luyện cho các Doanh nghiệp trong và ngoài nước.
  • Chuyên gia về thương lượng, đàm phán cho các tập đoàn kinh tế.
  • Giảng viên Viện Quản trị và Tài chính
  • Giảng viên Trường Doanh nhân Top Olympia.