Tiến sĩ Tạ Thị Mỹ Linh

  • Tổng giám đốc công ty SGN Logistics Vietnam,
  • Giảng viên ĐH Kinh tế Tp.HCM
  • Giảng viên Viện Quản trị và Tài chính
  • Giảng viên Trường Doanh nhân Top Olympia.
CHIA SẺ