Tiến sĩ Phạm Phi Yên

  • Giảng viên Đại học Kinh tế TP.HCM
  • Trưởng khoa QTKD trường CĐ Kinh tế – Công nghệ Tp. HCM
  • Chuyên gia về phát triển nguồn nhân lực cho các Doanh nghiệp
  • Chuyên gia huấn luyện nhân lực cho các Tập đoàn,
  • Giảng viên Viện Quản trị và Tài chính
  • Giảng viên Trường Doanh nhân Top Olympia.
CHIA SẺ