Tiến sĩ Nguyễn Văn Ngãi

  • Trưởng Khoa Kinh tế Trường ĐH Nông lâm TPHCM
  • Giảng viên chương trình thạc sĩ cho các trường : ĐH Kinh tế TP. Hồ Chí Minh; ĐH Ngân hàng Tp. HCM; ĐH Mở Tp. HCM; ĐH Victoria của Wellington; ĐH Massey , New Zealand; ĐH Tôn Đức Thắng, …
  • Giảng dạy chương trình lãnh đạo cho Học viện Tài chính và Hành chính; Viện Quản trị và Tài chính;
  • Giảng viên Trường Doanh nhân Top Olympia.
CHIA SẺ