Tiến sĩ Nguyễn Thanh Hội

  • Giảng viên khoa QTKD trường ĐHKT TP. HCM
  • Trưởng khoa Quản trị kinh doanh Trường ĐH Nguyễn Tất Thành
  • Cố vấn Tập đoàn” GROUP CƯỜNG” Cà Mau
  • Chuyên gia hàng đầu trong tư vấn nguồn nhân lực cho các Doanh nghiệp trong và ngoài nước.
  • Giảng viên Viện Quản trị và Tài chính
  • Giảng viên Trường Doanh nhân Top Olympia.