Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Quỳnh Dao

  • Trưởng khoa tâm lý ĐH Sài Gòn
  • Cố vấn nhà Văn hóa Thanh niên Tp. HCM, Nhà văn hóa thiếu nhi, nhà văn hóa phụ nữ…
  • Cố vấn nhiều chương trình truyền hình: HTV7, Cùng con trưởng thành, Sức sống mới…
  • Chuyên gia giảng dạy kỹ năng mềm cho hàng trăm Doanh nghiệp
  • Giảng viên Viện Quản trị và Tài chính
  • Giảng viên Trường Doanh nhân Top Olympia.